Press Release

Press Release ยอดการผลิตและส่งออกรถยนต์ รถจักรยานยนต์ และชิ้นส่วนยานยนต์เดือนตุลาคม 2561

 เดือนตุลาคม 2561 ผลิตรถยนต์ 197,203 คัน สูงสุดรอบ 63 เดือน เพิ่มขึ้นจากปีที่แล้วร้อยละ 20.62 ขายในประเทศ 86,931 คัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 26.8 ส่งออก 93,338 คัน เพิ่มขึ้นร้อยละ 2.75
ที่มา:
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
ดาวน์โหลด:
เว็บไซต์:
อีเมล์:
ปรับปรุงโดย:
ปิยะพร รสเข้ม
ปรับปรุงเมื่อ:
20 พฤศจิกายน 2561
จำนวนคนอ่าน:
353

บริการข่าวสาร

ศูนยข้อมูล อุตสาหกรรม

แหล่งฐานข้อมูลต่างๆ สำหรับผู้ประกอบการเพื่อการเชื่อมโยงเครือข่าย