อบรมสัมมนา

สัมมนาวิชาการด้านวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมเทคโนโลยีทางวิศวกรรมเพื่อการปฏิบัติตามกฎหมาย การควบคุมการปนเปื้อนในดินและน้ำใต้ดิน ภายในบริเวณโรงงาน : ประสบการณ์จากประเทศสหรัฐอเมริกาและประเทศไทย

สนใจเข้าร่วมเสวนา กรุณาลงทะเบียนออนไลน์ได้ทาง Link นี้ : http://goo.gl/forms/fxtc1Cv9giiA0QM42

 หรือติดต่อโทร. 02-3451241 อีเมล : bsomsuda@gmail.com
ที่มา:
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
ดาวน์โหลด:
เว็บไซต์:
อีเมล์:
ปรับปรุงโดย:
Patchayapon Makulpanich
ปรับปรุงเมื่อ:
30 มิถุนายน 2559
จำนวนคนอ่าน:
1959

บริการข่าวสาร

ศูนยข้อมูล อุตสาหกรรม

แหล่งฐานข้อมูลต่างๆ สำหรับผู้ประกอบการเพื่อการเชื่อมโยงเครือข่าย