อบรมสัมมนา

หลักสูตรอบรมเชิงปฏิบัติการ NEXT GEN INNOVATOR 2 สำหรับผู้ประกอบการ อุตฯ อาหาร/เกษตร/ผลิตภัณฑ์สุขภาพ

 

 

หลักสูตรอบรมเชิงปฏิบัติการ NEXT GEN INNOVATOR 2

  สำหรับผู้ประกอบการ อุตสาหกรรมอาหาร / เกษตร / ผลิตภัณฑ์สุขภาพ

  จัดโดย สถาบันวิจัยพัฒนาและนวัตกรรมเพื่ออุตสาหกรรม (สวน.)

  

Highlight

1)  เนื้อหาหลักสูตรพัฒนาขึ้นตามกระบวนการสร้างสรรค์นวัตกรรมจริงในภาคอุตสาหกรรม

2)  ค่าลงทะเบียนส่วนใหญ่ ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจาก สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) โดยผู้สมัครเข้าร่วมอบรมในรุ่นนี้ จะได้จ่ายค่าลงทะเบียนในราคาพิเศษ

3)  โอกาสในการฝึกคิดและพัฒนาโครงการนวัตกรรม เพื่อเสนอขอรับการสนับสนุนด้าน R&D ภายใต้โครงการ Talent Mobility

รับจำนวนจำกัดเพียง 40 ท่านเท่านั้น !!!   หมดเขตรับสมัครวันที่ 8 ก.พ.60

 

   

Download เอกสาร  :

 

1)  ข้อมูลรายวิชาและตารางการฝึกอบรม

2)  ใบสมัคร

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

คุณสุกัลยา หมวดทอง / โทร. 02-345-1236  

อีเมล : rdi.fti@gmail.com / talent.fti@gmail.com

www.rdi.or.th

 
ที่มา:
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
ดาวน์โหลด:
เว็บไซต์:
อีเมล์:
ปรับปรุงโดย:
จิราวรรณ เดียขุนทด
ปรับปรุงเมื่อ:
10 มกราคม 2560
จำนวนคนอ่าน:
982

บริการข่าวสาร

ศูนยข้อมูล อุตสาหกรรม

แหล่งฐานข้อมูลต่างๆ สำหรับผู้ประกอบการเพื่อการเชื่อมโยงเครือข่าย