อบรมสัมมนา

เยี่ยมชมโรงงาน บริษัท ซีพีเอฟ ผลิตภัณฑ์อาหาร (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)

 

สุดยอดผู้ผลิตอาหารด้วยนวัตกรรมการ อันดับ 1 ของเมืองไทย ต้องยกให้ CPF (Charoen Pokphand Foods PCL.)

เยี่ยมชมโรงงาน บริษัท ซีพีเอฟ ผลิตภัณฑ์อาหาร (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
ในวันพฤหัสบดีที่ 9 มีนาคม 2560 เวลา 08.00 น. – 15.00 น. 
ณ CPF สาขาศรีราชา จังหวัดชลบุรี


Highlight
1.) การควบคุมโรงงานด้วย IT และระบบ Automation ที่ช่วยลดต้นทุน ประหยัดพลังงาน 
     ตรวจสอบและซ่อมบำรุงได้เร็วอย่าง Real Time ทำให้ได้สินค้าที่มีคุณภาพ 
2.) ประโยชน์ของ GENESIS32 (คือ SCADA โปรแกรมควบคุมระบบการทำงานอัตโนมัติที่สามารภทำงานได้ทุกระบบ ทุกภาษา) และ BridgeWorX เป็นหัวใจของกระบวนการผลิตถูกนำมาใช้ในงาน 
     ได้แก่ การควบคุมผลิตอาหารสัตว์, การตรวจสอบความขัดข้องที่เกิดขึ้น และการคำนวณผลการผลิต
3.) เดินเยี่ยมชมภายในโรงงาน และ ถาม-ตอบ
 
ประโยชน์ที่ท่านจะได้รับ
- เป็นหัวใจหลักของการควบคุมจากศูนย์กลางไปยังหน่วยควบคุมในแต่ละกระบวนการให้ทำงานสัมพันธ์กัน 
  และทำให้การผลิตมีประสิทธิภาพ

- สามารถลด Downtime เพิ่มศักยภาพการผลิต ลดภาระการซ่อมบำรุง
- บริหารงานและตัดสินใจได้ดีบนข้อมูลที่เป็น Real time เที่ยงตรง

    SCADA นั้นย่อมาจากคำว่า Supervisory Control And Data Acquisition คือ ระบบตรวจสอบและวิเคราะห์ข้อมูลแบบ Real-time และทำหน้าที่คำนวนและประมวลผลข้อมูลที่ได้จากฮาร์ดแวร์ต่าง ๆ เช่น PLC, Controller, DCS, RTU 
     SCADA เริ่มใช้งานในคอมพิวเตอร์ตั้งแต่ระบบปฏิบัติการ DOS, VMS และ UNIX จนมาถึงระบบปฏิบัติการ Windows NT, XP, Server 2003 และ LINUX
     โดยการศึกษาดูงานครั้งนี้ ใช้ SCADA iconics & Genesis32 ของข่ายอเมริกา มีมานานกว่า 30 ปี
และใช้ในงานต่าง ๆ กว่า 350,000 application ทั่วโลก

 


ราคาสมาชิกสภาอุตสาหกรรมฯ 3,400 บาท     ราคาบุคคลทั่วไป 3,800 บาท     (ราคานี้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว 7%)

<< สมัคร Online ได้ที่นี่ >>

<< Download กำหนดการ >>
<< Download ใบสมัคร >>

 

ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม : คุณปาริฉัตร  
 Mobile : 061-341-4789  E-mail : icti.connect@gmail.com

QR Code Facebook สถาบัน ICTI  "Update Hot News ก่อนใครได้ที่นี่"  
By ICTI THANKS to Join with US!


 
ที่มา:
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
เว็บไซต์:
อีเมล์:
ปรับปรุงโดย:
Patchayapon Makulpanich
ปรับปรุงเมื่อ:
21 มีนาคม 2560
จำนวนคนอ่าน:
2060

บริการข่าวสาร

ศูนยข้อมูล อุตสาหกรรม

แหล่งฐานข้อมูลต่างๆ สำหรับผู้ประกอบการเพื่อการเชื่อมโยงเครือข่าย