อบรมสัมมนา

หลักสูตร eDIT รุ่นที่ 1

Hot News!! เปิดรับสมัครแล้ว หลักสูตร eDIT รุ่นที่ 1

หลักสูตรสร้างเสริมศักยภาพผู้บริหารภาคอุตสาหกรรมไทยเพื่อก้าวสู่ยุคดิจิทัล

รุ่นที่ 1 
(eDIT : Executive program in Digitalization Industry of Thailand)  
 
Highlight
Smart Factory, Big Data Analytics, Smart Supply
Chain, Smart People, IOT, Fintech, Digital-Transformation, etc.
++ พบกับวิทยากรชั้นนำระดับประเทศมากมาย ที่สุดแล้วกับการรวมตัวกันครั้งนี้ ++
พิเศษ! มีพี่เลี้ยงและที่ปรึกษาเป็นรายกลุ่มในการทำ Workshop   
ประโยชน์ที่ท่านจะได้รับ :
1.) ท่านจะได้ Roadmap ในการวางแผนเพื่อเลือกเทคโนโลยีและ Solution ที่เหมาะสมสำหรับอุตสาหกรรมในยุคดิจิทัล
2.) แผนพัฒนาบุคลากรสำหรับองค์กรสู่อุตสาหกรรมยุคดิจิทัล
3.) สร้างบุคลากรที่เชี่ยวชาญด้านไอซีทีในภาคอุตสาหกรรมของไทย

โครงสร้างหลักสูตร
หลักสูตร eDIT เป็นหลักสูตรฝึกอบรมภาคทฤษฎีเชิงปฏิบัติ จำนวนการอบรม
ทั้งหมด 60 ชั่วโมง ประกอบไปด้วย

เนื้อหา Industry 4.0 และ Digital Transformation รวม 42 ชั่วโมง ประกอบไปด้วย
1.) กิจกรรมเสริมความรู้ เช่น Logistic 4.0 Value chain, Operation management 4.0, HR&OD, Information Technology 4.0, เทคโนโลยีธุรกรรมการเงินยุคดิจิทัล
2.) อบรมเชิงปฏิบัติการ (Workshop)
3.) การแชร์ประสบการณ์จากผู้ประกอบการที่ประสบความสำเร็จ

การศึกษาดูงานและให้คำปรึกษาโดยทีมพี่เลี้ยงและที่ปรึกษา รวม 18 ชั่วโมง ประกอบไปด้วย
1.) เป็นการศึกษาดูงานภาคอุตสาหกรรม (ในประเทศ)
2.) โครงการประเมินสถานภาพภาคอุตสาหกรรม (Assessment)
3.) ฝึกพัฒนาและนำเสนอโครงงาน

เปิดรับสมัครแล้วตั้งแต่บัดนี้ ถึง วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ.2560
เริ่มเรียนตั้งแต่วันที่ 12 พ.ค. - 24 มิ.ย. 2560 (60 ชั่วโมง)
ระยะการอบรม : อบรมทุกวันศุกร์ และวันเสาร์ เวลา 09.00 น. -16.00 น.
สถานที่จัดงาน : โรงแรม S31 Sukhumvit (เอส 31 สุขุมวิท)
 ++ พิเศษ! ท่านใดสมัครก่อน ท่านจะได้รับสิทธิ์การประเมินโรงงานของท่านก่อนตามวันที่ท่านสมัครเข้าร่วมอบรม หลังเรียนจบ ท่านจะได้ร่างรายงาน และพี่เลี้ยงจะช่วยประเมินโรงงานของท่าน 1 วันเต็ม ++

 

 สมัคร Online ได้ที่ >> https://goo.gl/forms/NUKgDQ70N1pmU4Pi2

QR Code สมัคร Online เพื่อสำรองที่นั่งก่อน

<< คลิ๊ก Download ใบสมัครหลักสูตร eDIT >>

<< คลิ๊ก Download รายละเอียดหลักสูตร eDIT >>   

เอกสารแนบใบสมัคร
1.) ใบสมัคร
2.) รูปขนาด 1 นิ้ว 1 รูป (หรือ รูปสุภาพที่สามารถถ่ายเอง หรือมีอยู่แล้วส่งมาเป็น file ได้ค่ะ)
***ไม่จำกัดอายุ***
ทั้งหมดส่งมาเป็น file ที่ e-mail : icti.connect@gmail.com 

ติดต่อสอบถาม สถาบัน ICTI : คุณปาริฉัตร  
Tel. 02-345-1053 Mobile : 061-341-4789  E-mail : icti.connect@gmail.com

QR Code Facebook สถาบัน ICTI  "Update Hot News ก่อนใครได้ที่นี่"

  

By 
ICTI THANKS to Join with US!
  

 




ที่มา:
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
เว็บไซต์:
อีเมล์:
ปรับปรุงโดย:
Patchayapon Makulpanich
ปรับปรุงเมื่อ:
21 มีนาคม 2560
จำนวนคนอ่าน:
1574

บริการข่าวสาร

ศูนยข้อมูล อุตสาหกรรม

แหล่งฐานข้อมูลต่างๆ สำหรับผู้ประกอบการเพื่อการเชื่อมโยงเครือข่าย