อบรมสัมมนา

งานอบรม Big Data for Manufacturing

 


Big Data for Manufacturing จัดการข้อมูลอย่างไร / เลือก Tools อันไหน / Analyze Real Time ได้อย่างไร 
นำไปสู่ Data Business Intelligent ที่ใช้สำหรับทำ Marketing และ Sale งานอบรม Smart Factory Big Data Analytics 
เพื่อการตัดสินใจและสร้างความได้เปรียบสู่อุตสาหกรรม 4.0

วันพฤหัสบดีที่ 27 เมษายน 2560 เวลา 08.30 น. – 15.30 น.
ห้อง X04AB ชั้น 10 ณ อาคาร KX (The Knowledge Exchange)วิทยากร  
อ.สิทธิภรณ์ เมืองกลาง (Coach ต๋อง)
ผู้เชี่ยวชาญการจัดการอุตสาหกรรมและ Smart Factory 
 Industrial Revolution Co., Ltd. (iRev)

ดร.ก่อศักดิ์ อาชวากร (ดร. โอ๊ค)
ผู้เชี่ยวชาญด้าน Robot Automation
 Industrial Revolution Co., Ltd. (iRev)

Highlight :

1.)  แนวคิดและความหมาย Industry 4.0 and Digital Transformation
2.) โครงสร้างและระบบสนับสนุน Big Data
 (Big Data Architecture and Ecosystem)
3.) เทคโนโลยี Big Data 
การนำไปใช้และการวิเคราะห์ข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพแบบ Real Time สู่การตัดสินใจอย่างรวดเร็วถูกต้องแม่นยำ
4.) การใช้ข้อมูล Factory Data สำหรับ Smart Factory สู่การตัดสินใจอย่างมีประสิทธิภาพ
5.) 
ระบบบริหารจัดการแบบบูรณาการองค์กร IoT เครือข่าย Cyber Physical Systems (CPS) ด้วย model access and visibility real time
6.) Case Study : การใช้งานจริงโปรแกรมที่ได้รับรางวัล Gartner 
และการประยุกต์ใช้กับโครงการ Lean Six Sigma

ข้อมูลนั้นถือเป็นสิ่งสำคัญสำหรับการดึงข้อมูลออกมาเป็น report ให้กับ Sale, Marketing, Finance, สำหรับผู้บริหาร และอื่นๆ อีกมากมายในองค์กร Big Data สำหรับภาคอุตสาหกรรมถือว่าเป็น 1 ใน Industry 4.0
 

ราคาสมาชิกสภาอุตสาหกรรมฯ 2,100 บาท     ราคาบุคคลทั่วไป 2,500 บาท     (ราคานี้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว 7%)
 

<< สมัคร Online ได้ที่นี่ >>
<< Download กำหนดการ >>
<< Download ใบสมัคร >>

 

ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม : คุณปาริฉัตร  
Mobile : 061-341-4789  E-mail : icti.connect@gmail.com


QR Code Facebook สถาบัน ICTI  "Update Hot News ก่อนใครได้ที่นี่" 

  
By ICTI THANKS to Join with US!


 
ที่มา:
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
เว็บไซต์:
อีเมล์:
ปรับปรุงโดย:
Patchayapon Makulpanich
ปรับปรุงเมื่อ:
21 มีนาคม 2560
จำนวนคนอ่าน:
1953

บริการข่าวสาร

ศูนยข้อมูล อุตสาหกรรม

แหล่งฐานข้อมูลต่างๆ สำหรับผู้ประกอบการเพื่อการเชื่อมโยงเครือข่าย