อบรมสัมมนา

ขอเชิญสมัครเข้าร่วมอบรมหลักสูตรผู้นำด้านการบริหารจัดการน้ำ รุ่นที่ 7 (Water Leadership Program 7)

 ขอเชิญสมัครเข้าร่วมอบรม

 หลักสูตรผู้นำด้านการบริหารจัดการน้ำ รุ่นที่ 7

(Water Leadership Program 7)

 

ระหว่างวันที่ 21 กรกฎาคม 20 ตุลาคม 2560 เวลา 13.00-17.00 น.

ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ และ โรงแรมแกรนด์ เมอร์เคียว ฟอร์จูน กรุงเทพฯ

จัดโดย สถาบันน้ำเพื่อความยั่งยืน สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

http://www.wis.or.th/ขอเชิญสมัครเข้าร่วมอบร-2/

 

 

$ อัตราค่าลงทะเบียนตลอดหลักสูตร: (รวม Vat 7%)

สมาชิกสภาอุตสาหกรรมฯ 41,700 บาท/ท่าน

บุคคลทั่วไป 50,000 บาท/ท่าน

         

$ อัตราค่าลงทะเบียนรายวิชา: (รวม Vat 7%)

สมาชิกสภาอุตสาหกรรมฯ 3,745 บาท/วิชา/ท่าน

บุคคลทั่วไป 4,280 บาท/วิชา/ท่าน

 

( สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่:

          คุณสุพิชชา ดิษฐเจริญ

          Tel: 0 2345 1040 Mobile: 098 926 6401

          E-mail: supitchad@off.fti.or.th, supitchad.fti@gmail.com
ที่มา:
สถาบันน้ำเพื่อความยั่งยืน สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
เว็บไซต์:
อีเมล์:
ปรับปรุงโดย:
สุพิชชา ดิษฐเจริญ
ปรับปรุงเมื่อ:
9 มิถุนายน 2560
จำนวนคนอ่าน:
559

บริการข่าวสาร

ศูนยข้อมูล อุตสาหกรรม

แหล่งฐานข้อมูลต่างๆ สำหรับผู้ประกอบการเพื่อการเชื่อมโยงเครือข่าย