อบรมสัมมนา

งานอบรม MI (Manufacturing Intelligence)

 

++ The choices we make today determine our future ++

[ Factory of the Future being is here … MI ]


[ How to be Success … กับความจำเป็นของภาคอุตสาหกรรมที่ต้องแข่งขัน ]
 
[ Low Cost, High Quality, What kind of Robot, Global Standard and Speed ] ... ที่นี้มีคำตอบงานอบรมศาสตร์แห่งการบริหารควบคุมระบบการผลิตอัจฉริยะ 

MI : Manufacturing Intelligence )  

วันอังคารที่ 26 กันยายน 2560 เวลา 08.30 น. – 16.00 น.

ณ ห้อง Board Room 4  ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

*********************************

 

1. วิทยากร  คุณศิริชัย พนาพงศ์ไพศาล  
ผู้เชี่ยวชาญ System Integration, Robotic and Automation,
การควบคุมระบบ Security ของการระเบิดในโรงงาน 
และกรรมการผู้จัดการ EDA International Co. Ltd.


2. วิทยากร  คุณสุทธิพงษ์ เสนาถี
ผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบระบบควบคุมอัตโนมัติ
และผู้เขียนหนังสือ
"สร้างระบบ SCADA ด้วยซอฟต์แวร์ GENESIS"

 

Highlight
1.)  ระบบการผลิตอัจฉริยะ (Manufacturing Intelligence) กับระบบตรวจสอบและการวิเคราะห์ข้อมูลแบบ Real-time
2.) การบูรณาการสารสนเทศเพื่อแผนการบริหารจัดการกระบวนการผลิต Automation & IoT
3.) ระบบจัดการผลิต (Manufacturing Execution System) การควบคุมสั่งการเครื่องจักรและหุ่นยนต์
4.) การจัดการสมรรถนะการผลิตแบบเรียลไทม์ (Real-Time Performance Management)
5.) การปรับปรุงกระบวนการผลิต (Improvement) อย่างต่อเนื่อง
6.) การใช้กลยุทธ์บริหารการผลิตร่วม (Collaborative Production Management) ทั้งระบบ Supply Chain โดยอัตโนมัติโดยใช้ซอฟต์แวร์ในการบริหารจัดการภายใต้ทฤษฎี Operating Excellence Solution

 
 

 

ราคาสมาชิกสภาอุตสาหกรรมฯ 2,100 บาท     ราคาบุคคลทั่วไป 2,500 บาท     (ราคานี้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว 7%)

 

<< สมัคร Online ได้ที่นี่ >>
<< Download กำหนดการ ได้ที่นี่ >>
<< Download ใบสมัคร >>

 

ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม : คุณปาริฉัตร  
Tel. 02-345-1053  Mobile : 061-341-4789  E-mail : icti.connect@gmail.com


QR Code Facebook สถาบัน ICTI  "Update Hot News ก่อนใครได้ที่นี่" 

 

  
By ICTI THANKS to Join with US!

 
ที่มา:
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
เว็บไซต์:
อีเมล์:
ปรับปรุงโดย:
orapun torngern
ปรับปรุงเมื่อ:
28 สิงหาคม 2560
จำนวนคนอ่าน:
1015

บริการข่าวสาร

ศูนยข้อมูล อุตสาหกรรม

แหล่งฐานข้อมูลต่างๆ สำหรับผู้ประกอบการเพื่อการเชื่อมโยงเครือข่าย