อบรมสัมมนา

ยกระดับความพร้อม สู่โรงงานอัจฉริยะ 4.0

 ก้าวสู่ยุคแห่งการปฏิวัติวงการอุตสาหกรรมโลก ยุคที่เครื่องจักรสามารถสื่อสารกับผู้ที่เกี่ยวข้อง

เพื่อการจัดการและการควบคุมแบบ Real-time สู่การพัฒนาโรงงานให้เป็น Smart Factory

ซึ่งส่งผลให้มี ประสิทธิภาพการผลิตสูงขึ้น ในขณะที่ ต้นทุนลดลง

 

งานอบรม ยกระดับความพร้อม สู่โรงงานอัจฉริยะ 4.0

Smart Factory for Industry

วันอังคารที่ 3 เมษายน 2561 เวลา 08.30 น. – 16.30 น.

ณ ห้อง Grand Lilly โรงแรม Jasmine City สุขุมวิท 23

 

วิทยากร

คุณสิทธิภรณ์ เมืองกลาง : ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการอุตสาหกรรมและ Smart Factory

ผศ.ดร.ก่อศักดิ์ อาชวากร : ผู้เชี่ยวชาญด้าน Robotic and Automation

 

Highlight: 

- แนวคิด Digital Transformation และประโยชน์ทางธุรกิจของ  Industry 4.0

- Smart Factory Cyber & Physical Solutions and ecosystem.

- การวางโครงข่าย Network Integration and automation shop floor ผ่านเครือข่าย Cyber Physical Systems (CPS).

- การเชื่อมต่อระบบ Integration of API + MES for shop-floor visibility improvement และจัดการข้อมูลสำหรับ Data Analytics.

- การเชื่อมต่อและการจัดการข้อมูล Industrial Internet of Things (IIoT) สำหรับองค์กร People as Key players ด้วย Visualize data to Empower and Accelerate Your Business

- การใช้ข้อมูล Real time  Factory data analytics สำหรับ Smart Factory information insight สู่การตัดสินใจอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด เพื่อความได้เปรียบในการแข่งขัน

- การปรียบเทียบและตัดสินใจลงทุนระบบ Smart Factory software build or buy for competitive advantage.

 

Cases study customers success smart Factory

Demo ทดสอบและทดลองการใช้งานจริง โปรแกรมที่ได้รับรางวัล

Gartner 2015 Cool Vendor for Manufacturing   และการประยุกต์ใช้กับอุตสาหกรรม

 

 
 
ราคาสมาชิก 1,800 บาท / ท่าน   ราคาบุคคลทั่วไป 2,000 บาท / ท่าน (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)
 
 
 
 
 
 
ติดต่อสอบถาม คุณณัฐมาศ โทร. 089-796-7763   E-mail : icti.connect@gmail.comที่มา:
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
เว็บไซต์:
อีเมล์:
ปรับปรุงโดย:
orapun torngern
ปรับปรุงเมื่อ:
23 กุมภาพันธ์ 2561
จำนวนคนอ่าน:
1770

บริการข่าวสาร

ศูนยข้อมูล อุตสาหกรรม

แหล่งฐานข้อมูลต่างๆ สำหรับผู้ประกอบการเพื่อการเชื่อมโยงเครือข่าย