อบรมสัมมนา

งานอบรม เหนือคู่แข่งด้วยศาสตร์แห่งการวิเคราะห์ข้อมูล ภาคอุตสาหกรรม

“Data is The New Oil” ในยุคที่ข้อมูลมีค่า ไม่ต่างจากน้ำมัน

การมี Data เยอะไม่ใช่ความสำคัญ แต่การนำ Data มาวิเคราะห์เพื่อสร้างมูลค่านั้นสำคัญกว่า

 

งานอบรม เหนือคู่แข่งด้วยศาสตร์แห่งการวิเคราะห์ข้อมูล ภาคอุตสาหกรรม

Manufacturing Data Analytics

ในวันอังคารที่ 24 เมษายน 2561

 ณ ห้อง Grand Lilly โรงแรมจัสมิน สุขุมวิท 23

 

วิทยากร

คุณสิทธิภรณ์ เมืองกลาง : ผู้เชี่ยวชาญด้าน Smart Factory and Industry 4.0

ผศ.ดร.ก่อศักดิ์ อาชวากร : ผู้เชี่ยวชาญด้าน Robotic and Automation

Highlight:

1. แนวคิด Digital Transformation และประโยชน์ของ data analytics for smart factory

2. ระบบบริหารจัดการแบบบูรณาการองค์กร Smart Factory ecosystem with horizontal vertical

integration

3. โครงสร้างและระบบสนับสนุน Big Data (Big Data Architecture and Ecosystem)

4. การจัดการข้อมูลการผลิต How to measure production floor productivity และความปลอดภัย

ของข้อมูล (Data security)

5. การใช้ข้อมูล Factory data analytics สำหรับ Smart Factory information insight สู่การตัดสินใจ

อย่างมี ประสิทธิภาพสูงสุด ( Increase productivity with a fast ROI)

6. การนำเทคโนโลยี Big Data ไปใช้ และการวิเคราะห์การใช้ข้อมูลสำหรับ Smart Factory

แบบ Real time Key Performance Indicator Manufacturing

 

----Cases study customers success smart Factory and assessment factory workshop----

การใช้งานจริง โปรแกรมที่ได้รับรางวัล Gartner เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพเครื่องจักร

(How to increasecapacity on all assets) และการประยุกต์ใช้กับโครงการ Lean Six Sigma

 

 

พิเศษ!! เมื่อสมัครและชำระเงิน ภายในวันที่ 5 เมษายน 2561 

 

ราคา 1,600 บาท/ท่าน 

 

 

 

 

สมาชิกสภาอุตสาหกรรมฯ 1,800 บาท/ท่าน

 

 

ราคาบุคคลทั่วไป 2,000 บาท/ท่าน

 

 

 

ลงทะเบียน Online คลิก!!

 

 

 

 

DOWNLOAD ใบสมัคร

 

 

 

 

ติดต่อสอบถาม คุณณัฐมาศ 089-796-7763 E-mail :  icti.connect@gmail.com

 

 

 
ที่มา:
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
ดาวน์โหลด:
เว็บไซต์:
อีเมล์:
ปรับปรุงโดย:
orapun torngern
ปรับปรุงเมื่อ:
14 มีนาคม 2561
จำนวนคนอ่าน:
1451

บริการข่าวสาร

ศูนยข้อมูล อุตสาหกรรม

แหล่งฐานข้อมูลต่างๆ สำหรับผู้ประกอบการเพื่อการเชื่อมโยงเครือข่าย