อบรมสัมมนา

หลักสูตรที่ผู้บริหารไม่ควรพลาด!! NextGen Executive 4.0

          เคยไหม !!  อยากพัฒนาธุรกิจให้แข่งขันได้ในยุค 4.0 แต่ไม่รู้จะเริ่มจากตรงไหน

          เคยไหม !!  ลงทุนเทคโนโลยีไปเท่าไรแต่ก็ไม่สามารถตอบสนองได้อย่างเต็มที่

          แล้วจะดีกว่าไหม !!  ถ้ามีผู้เชี่ยวชาญคอยให้คำปรึกษาตลอดหลักสูตร เน้นการบริหารจัดการในองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ Sourcing Technology ที่เหมาะสมกับอุตสาหกรรม และแนะนำทุนสนับสนุนจากภาครัฐ  ที่นี้มีคำตอบ

หลักสูตรอบรมเชิงปฏิบัติการ

พัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการสู่อุตสาหกรรม 4.0

(Executive Management Program in INDUSTRY 4.0

NextGen Executive 4.0 )

หลักสูตร NextGen Executive 4.0 เป็นหลักสูตรที่ "ออกแบบมาเพื่ออุตสาหกรรมไทย"

ซึ่งเป็นผสมสานการบริหารจัดการแบบ Japanese Style และ Factory in The Future ของยุโรปได้อย่างลงตัว ประกอบไปด้วย 3 Series

 Series 1 : Industry 4.0 Strategy Guide & Smart Operation เน้นการบริหารจัดการระบบอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด กำจัดความสูญเสียเพื่อลดต้นทุนการผลิต สร้างมูลค่าเพิ่มจากการทำงาน จัดสมดุลการผลิตให้สอดคล้องตลอด Supply Chain

Series 2 : Core Technology Industry 4.0 & Connected Industries เน้นการ Add-on Technology เพื่อประยุกต์การดำเนินงานให้เหมาะสม มีการใช้ Software เพื่อจำลองสถานการณ์การผลิตที่เปลี่ยนไป และการเชื่อมโยงเทคโนโลยีให้สามารถสื่อสาร ติดตามสถานะ รายงานผลได้อย่าง Real time (…พบกันเร็วๆนี้...)

Series 3 : Digital Transformation เน้นการเรียนรู้ความสัมพันธ์ของข้อมูล เพื่อนำข้อมูลที่ได้มาวางกลยุทธ์ทางการแข่งขัน (…พบกันเร็วๆนี้...)

อบรม Series 1 Industry 4.0 Strategy Guide & Smart Operation

วันที่ 1 มิถุนายน - 30 มิถุนายน 2561 (54 ชั่วโมง)

ระยะการอบรม : อบรมทุกวันศุกร์ และวันเสาร์ (เวลา 09.00 น. -16.00 น.)

 

  

 

 

สถานที่จัดงาน : โรงแรม ดิเอมมอรัลล์ รัชดาภิเษก

ดาวโหลดเอกสารเพิ่มได้ที่ : bit.do/edpKy

ค่าลงทะเบียน :  (ราคานี้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% แล้ว)

Series 1 : Industry 4.0 Strategy Guide & Smart Operation

             Early Bird        สมัครภายในวันที่ 3เมษายน 2561

             ราคาสมาชิก  : 43,900 บาท ราคาบุคคลทั่วไป  : 45,900  บาท

             ราคาปกติ          สมัครภายในวันที่ 18 พฤษภาคม 2561

             ราคาสมาชิก  :  45,900 บาท ราคาบุคคลทั่วไป :  47,900 บาท

หมายเหตุ : Series 2 และ Series 3 ------> .... พบกันเร็วๆนี้ ....
ที่มา:
สถาบันวิจัยพัฒนาและนวัตกรรมเพื่ออุตสาหกรรม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
ดาวน์โหลด:
เว็บไซต์:
อีเมล์:
ปรับปรุงโดย:
จิราวรรณ เดียขุนทด
ปรับปรุงเมื่อ:
20 เมษายน 2561
จำนวนคนอ่าน:
1086

บริการข่าวสาร

ศูนยข้อมูล อุตสาหกรรม

แหล่งฐานข้อมูลต่างๆ สำหรับผู้ประกอบการเพื่อการเชื่อมโยงเครือข่าย