อบรมสัมมนา

ศึกษาดูงาน บริษัท มิซูบิชิ มอเตอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด

 การปฏิวัติภาคอุตสาหกรรมยุค 4.0

ที่กระบวนการผลิตถือเป็น หัวใจสำคัญสู่ความสำเร็จ 

 

    ศึกษาดูงาน

 

บริษัท มิซูบิชิ มอเตอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด

   ส่วนการผลิต แหลมฉบัง

 

 

ในวันอังคารที่ 27 พฤศจิกายน 2561

 

 

 

Highlight

 

- พบกับระบบการผลิตอัจฉริยะ ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานระดับโลก Manufacturing Intelligence 

- กระบวนการผลิตทันสมัยที่ประยุกต์ใช้ Robot & Automation ใน Line การผลิต

- การควบคุมคุณภาพ และตรวจสอบมาตรฐานการผลิต พร้อมทั้งรายงานผลแบบ Real-Time

- ตื่นตา ตื่นใจ กับการเดินเยี่ยมชมโรงงาน และภายในส่วนการผลิต

 

 

 

ราคาสมาชิก 3,500 บาท/ท่าน ราคาบุคคลทั่วไป 3,800 บาท/ท่าน

 

(ราคานี้ รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% ค่าอาหาร และค่าเดินทางเรียบร้อยแล้ว)

 

<< ลงทะเบียน Online >>

 

ติดต่อสอบถาม คุณณัฐมาศ 089-796-7763

 
ที่มา:
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
เว็บไซต์:
อีเมล์:
ปรับปรุงโดย:
orapun torngern
ปรับปรุงเมื่อ:
6 พฤศจิกายน 2561
จำนวนคนอ่าน:
1061

บริการข่าวสาร

ศูนยข้อมูล อุตสาหกรรม

แหล่งฐานข้อมูลต่างๆ สำหรับผู้ประกอบการเพื่อการเชื่อมโยงเครือข่าย