อบรมสัมมนา

ร่วมตอบแบบสำรวจความต้องการงานวิจัย/นวัตกรรม/เทคโนโลยี

 

เรียน ท่านผู้ประกอบการ

สืบเนื่องจากสถาบันวิจัยพัฒนาและนวัตกรรมเพื่ออุตสาหกรรม (สวน.) สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย กำลังดำเนินการผลักดัน งานวิจัย/นวัตกรรม/เทคโนโลยี ที่มีความพร้อมในการถ่ายทอดสู่เชิงพาณิชย์ เพื่อเป็นการต่อยอดสู่ภาคอุตสาหกรรมอย่างแท้จริง

ในการนี้ทางสถาบันวิจัยฯจึงได้ดำเนินการจัดทำแบบสำรวจความต้องการงานวิจัย/นวัตกรรม/เทคโนโลยี จากทางสมาชิกสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เพื่อเป็นข้อมูลให้ทางสถาบันวิจัยฯ ได้ดำเนินการผลักดันงานวิจัย/นวัตกรรม/เทคโนโลยี ให้มีความสอดคล้องและตรงกับความความต้องการเพื่อก่อให้เกิดประโยชน์กับสมาชิกสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยมากที่สุด

 

สามารถเข้าร่าร่วมตอบแบบสำรวจได้ที่ >> https://goo.gl/t9bh8w

หรือดาวน์โหลดแบบสำรวจได้ที่ >>  https://goo.gl/RR6zVj

 

 

ขอบคุณสำหรับการเสียสละเวลาในการตอบแบบสอบถามในครั้งนี้ค่ะ ทุกข้อมูลที่ทางสถาบันวิจัยฯได้รับมา เราจะนำมาพัฒนาและดำเนินการให้ตรงกับความต้องการของท่านให้ได้มากที่สุด

 

 

สถาบันวิจัยพัฒนาและนวัตกรรมเพื่ออุตสาหกรรม (สวน.)

 โทร : 02-3451236-41

Line@ : @irdi

อีเมล : irdi.matchingcenter.com@gmail.com    

 

 

 

 

 

 
ที่มา:
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
ดาวน์โหลด:
เว็บไซต์:
อีเมล์:
ปรับปรุงโดย:
จิราวรรณ เดียขุนทด
ปรับปรุงเมื่อ:
20 พฤศจิกายน 2561
จำนวนคนอ่าน:
1482

บริการข่าวสาร

ศูนยข้อมูล อุตสาหกรรม

แหล่งฐานข้อมูลต่างๆ สำหรับผู้ประกอบการเพื่อการเชื่อมโยงเครือข่าย