อบรมสัมมนา

รู้เรื่อง Industrial IoT และเครื่องมือในการวิเคราะห์ข้อมูลตั้งแต่ต้นจนจบด้วย Power BI

บริษัท ไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมกับสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย มีความยินดีเรียนเชิญท่านเข้าร่วมฝึกภาคปฏิบัติ ด้านการวิเคราะห์ข้อมูลด้วย Power BI เพื่อรองรับการทำงานในยุคดิจิทัลต้องใช้ข้อมูลที่ถูกต้องแม่นยำเพื่อช่วยในการตัดสินใจ โดยการเก็บข้อมูลนั้นสามารถมาจากแหล่งที่หลากหลาย อาทิเช่น ข้อมูลจากอินเทอร์เน็ต หรือข้อมูลที่จัดเก็บโดยอุปกรณ์หรือเซนเซอร์ และทำการส่งผ่านข้อมูลเหล่านั้นไปทำการวิเคราะห์ด้วยเทคโนโลยี IOT และเพื่อให้สามารถสรุปข้อมูลออกมาในรูปแบบ Dashboard เพื่อช่วยในการตัดสินใจในรูปแบบที่ง่ายนั้น Microsoft Power BI เป็นโปรแกรมที่ตอบโจทย์ด้วยเทคโนโลยีด้านการวิเคราะห์ข้อมูล (Data Analytics) ที่เป็น Self Data Analytic ที่เพิ่มความสามารถมากขึ้นเพื่อให้ทุกท่านนำข้อมูลมหาศาลมาจัดระเบียบ ปรับแต่ง คำนวณ พร้อมกับการวิเคราะห์แสดงผลในรูปแบบกราฟได้อย่างสวยงาม

 

  รู้เรื่อง Industrial IoT 

และเครื่องมือในการวิเคราะห์ข้อมูลตั้งแต่ต้นจนจบด้วย Power BI

  วันที่  12 ธันวาคม 2561 เวลา 09.00 น. - 16.00 น.

 ณ บริษัท ไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) จำกัด 

 อาคารซีอาร์ซีทาวเวอร์ ชั้น 38 ออลซีซั่นส์เพลส ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน, กรุงเทพ 10330

 

ราคาสมาชิก 2,200 บาท/ท่าน    ราคาบุคคลทั่วไป 2,300 บาท/ท่าน

(ราคานี้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% แล้ว)

 <<<< ลงทะเบียน Online >>>>

 

ติดต่อสอบถาม คุณณัฐมาศ สิริเวสมาศ 089-796-7763

 

 
ที่มา:
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
ดาวน์โหลด:
เว็บไซต์:
อีเมล์:
ปรับปรุงโดย:
orapun torngern
ปรับปรุงเมื่อ:
15 พฤศจิกายน 2561
จำนวนคนอ่าน:
2078

บริการข่าวสาร

ศูนยข้อมูล อุตสาหกรรม

แหล่งฐานข้อมูลต่างๆ สำหรับผู้ประกอบการเพื่อการเชื่อมโยงเครือข่าย