กิจกรรมเพื่อสังคม

มอบเงินและสิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบภาย สาธารณรํฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

 27 ก.ค.2561ที่บริเวณโรงซ่อมบำรุง บริษัท ส.เขมราฐ อินดัสตรี้ จำกัด นางพัชนี ธนาพรสิน รองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยได้รับมอบหมายจาก นายสุพันธ์ มงคลสุธี ประธานสภา อุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ให้มาร่วมกับ สภาอุตสาหกรรมจังหวัดอุบลราชธานี ในการนำสิ่งของยังชีพที่ได้รับการบริจาคโดยผ่านทางสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และมูลนิธิพัฒนาอุตสาหกรรม เพื่อนำไปให้ความช่วยเหลือแก่ประชาชนชาว สปป.ลาว ซึ่งประสบอุทกภัยอันเนื่องจากสันเขื่อนแตก ที่แขวงอัตตะปือ โดยในการนี้ได้ประสานงานกับมณฑลทหารบกที่ 22 อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี เพื่อนำกำลังพลมาทำการบรรจุสิ่งของยังชีพที่จำเป็น อาทิ ข้าวสาร อาหารแห้ง และเครื่องใช้อุปโภค ซึ่งจะถูกลำเลียงโดยรถยนต์ของทหารไปส่งในบริเวณช่องเม็ก สปป.ลาว ในวันที่ 28 ก.ค. 2561 ก่อนที่จะถูกขนถ่ายใส่รถยนต์ในฝั่งลาว และผู้แทนจากสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยและสภาอุตสาหกรรมจังหวัดอุบลราชธานี เป็นผู้นำไปไปแจกจ่ายถึงมือของผู้ประสบภัยที่อัตตะปือ ต่อไป

 
ที่มา:
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
เว็บไซต์:
อีเมล์:
ปรับปรุงโดย:
ปิยะพร รสเข้ม
ปรับปรุงเมื่อ:
31 กรกฎาคม 2561
จำนวนคนอ่าน:
382

บริการข่าวสาร

ศูนยข้อมูล อุตสาหกรรม

แหล่งฐานข้อมูลต่างๆ สำหรับผู้ประกอบการเพื่อการเชื่อมโยงเครือข่าย