กิจกรรมเพื่อสังคม

ส.อ.ท. ส่งมอบห้องสมุดฯ ให้กับโรงเรียนที่ขาดแคลนใน จ.สมุทรสงคราม

 9 สิงหาคม 2561 คุณไพรัตน์ เอื้อชูยศ รองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ประธานสายงาน ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมขององค์กร เป็นประธานในพิธีเปิด โครงการ ห้องสมุดสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย มอบแด่โรงเรียนขาดแคลน ปี 9 (ประจำปี 2561) ณ  โรงเรียนวัดบางจะเกร็ง จ.สมุทรสงคราม พร้อมด้วยคณะกรรมการสายงานความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมขององค์กร โดยได้รับเกียรติจาก คุณคันฉัตร ตันเสถียร ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม และ คุณ วีรนิจ เหลืองรัตนเจริญ ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสงคราม  ร่วมส่งมอบห้องสมุดสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
ที่มา:
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
เว็บไซต์:
อีเมล์:
ปรับปรุงโดย:
ปิยะพร รสเข้ม
ปรับปรุงเมื่อ:
9 สิงหาคม 2561
จำนวนคนอ่าน:
460

บริการข่าวสาร

ศูนยข้อมูล อุตสาหกรรม

แหล่งฐานข้อมูลต่างๆ สำหรับผู้ประกอบการเพื่อการเชื่อมโยงเครือข่าย