กิจกรรมเพื่อสังคม

โครงการ “ห้องสมุดสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย” มอบแด่โรงเรียนขาดแคลน ปี 9 (ประจำปี 2561)

 31 สิงหาคม 2561 คุณไพรัตน์ เอื้อชูยศ รองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ประธานสายงาน ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมขององค์กร เป็นประธานในพิธีเปิด โครงการ ห้องสมุด สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยมอบแด่โรงเรียนขาดแคลน ปี 9 (ประจำปี 2561) ณ  โรงเรียนบ้านสะเดา จ.พิษณุโลก พร้อมด้วยคณะกรรมการสายงานความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมขององค์กร โดยได้รับเกียรติจาก คุณวินัย เอี่ยมน้อย รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเขต2 คุณสิงห์ พงษ์สุทธิ์ รองประธานสภาอุตสาหกรรมภาคเหนือ คุณวีระพงษ์ รุ่งศรีวัฒนา ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดพิษณุโลก และคณะกรรมการภาคเหนือ ร่วมส่งมอบห้องสมุดสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
ที่มา:
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
เว็บไซต์:
อีเมล์:
ปรับปรุงโดย:
ปิยะพร รสเข้ม
ปรับปรุงเมื่อ:
24 กันยายน 2561
จำนวนคนอ่าน:
501

บริการข่าวสาร

ศูนยข้อมูล อุตสาหกรรม

แหล่งฐานข้อมูลต่างๆ สำหรับผู้ประกอบการเพื่อการเชื่อมโยงเครือข่าย