กิจกรรมเพื่อสังคม

พิธีเปิด โครงการ “ห้องสมุด สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย” มอบแด่โรงเรียนขาดแคลน ปี 9 (ประจำปี 2561) จังหวัดลำปาง

วันที่ 21 กันยายน 2561 คุณไพรัตน์ เอื้อชูยศ รองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ประธานสายงาน ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมขององค์กร เป็นประธานในพิธีเปิด โครงการ ห้องสมุด สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยมอบแด่โรงเรียนขาดแคลน ปี 9 (ประจำปี 2561) ณ โรงเรียนอนุบาลเสริมงาม ซึ่งเป็นโรงเรียนลำดับที่ 66 ของโครงการฯ พร้อมด้วยคณะกรรมการสายงานความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมขององค์กร โดยได้รับเกียรติจากคุณทรงพล สวาสดิ์ธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง คุณสังคม คัดเชียงแสนนายอำเภอเสริมงาม คุณทวีศักดิ์ วงศ์บาตร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาลำปาง เขต 2 คุณกิติศักดิ์ สินวนาทรัพย์ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดลำปาง คุณบรรจบ ปากาศ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลเสริมงาม และ คณะกรรมการสภาอุตสาหกรรมจังหวัดลำปาง ร่วมส่งมอบห้องสมุดสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
ที่มา:
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
เว็บไซต์:
อีเมล์:
ปรับปรุงโดย:
ปิยะพร รสเข้ม
ปรับปรุงเมื่อ:
24 กันยายน 2561
จำนวนคนอ่าน:
413

บริการข่าวสาร

ศูนยข้อมูล อุตสาหกรรม

แหล่งฐานข้อมูลต่างๆ สำหรับผู้ประกอบการเพื่อการเชื่อมโยงเครือข่าย