งานวิชาการ

สถิติ >> การค้า
  • โดย วิไลลักษณ์ วันที่ 5 ตุลาคม 2554
    กลุ่มดัชนีราคาผู้ผลิต สำนักดัชนีเศรษฐกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์รายงานดัชนีราคาผู้ผลิตของประเทศ เดือน กันยายน 2554 ดังนี้http://wwwindexprmocgoth/PRICEPRESENT/ppi/data/stand...
   PAGE :   OF  1     
จำนวนคนอ่าน : 4660

บริการข่าวสาร

ศูนยข้อมูล อุตสาหกรรม

แหล่งฐานข้อมูลต่างๆ สำหรับผู้ประกอบการเพื่อการเชื่อมโยงเครือข่าย