งานวิชาการ

ดัชนี >> ดัชนีราคาผู้ผลิต

ดัชนีราคาผู้ผลิตของประเทศไทยเดือนสิงหาคม 2552

สำนักดัชนีเศรษฐกิจการค้า  ส่งรายงานดัชนีราคาผู้ผลิตของประเทศไทยเดือนสิงหาคม  2552  ดังนี้

http://www.indexpr.moc.go.th/PRICE_PRESENT/ppi/data/standard/index_47.asp?list_month=08&list_year=2552

กลุ่มดัชนีราคาผู้ผลิต/สำนักดัชนีเศรษฐกิจการค้า
ที่มา:
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
ดาวน์โหลด:
เว็บไซต์:
อีเมล์:
ปรับปรุงโดย:
วิไลลักษณ์ ศิริคุม
ปรับปรุงเมื่อ:
14 ตุลาคม 2552
จำนวนคนอ่าน:
4488

บริการข่าวสาร

ศูนยข้อมูล อุตสาหกรรม

แหล่งฐานข้อมูลต่างๆ สำหรับผู้ประกอบการเพื่อการเชื่อมโยงเครือข่าย