งานวิชาการ

สถิติ >> อุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วน

สถิติการส่งออกรถยนต์และชิ้นส่วนเดือนธันวาคม 2561

 สถิติการขายรถยนต์เดือนธันวาคม 2561 (Car Sales Statistic on December 2018) ท่านสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : เจ้าหน้าที่กลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ คุณปรียาภรณ์ โทรศัพท์ : 02-345-1274
ที่มา:
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
ดาวน์โหลด:
เว็บไซต์:
อีเมล์:
ปรับปรุงโดย:
Admin Website
ปรับปรุงเมื่อ:
4 กุมภาพันธ์ 2562
จำนวนคนอ่าน:
716

บริการข่าวสาร

ศูนยข้อมูล อุตสาหกรรม

แหล่งฐานข้อมูลต่างๆ สำหรับผู้ประกอบการเพื่อการเชื่อมโยงเครือข่าย