งานวิชาการ

ดัชนี >> ดัชนีราคาผู้ผลิต

รายงานดัชนีราคาผู้ผลิตของประเทศเดือนมกราคม 2553

สำนักดัชนีเศรษฐกิจการค้า  กระทรวงพาณิชย์  ขอส่งรายงานดัชนีราคาผู้ผลิตของประเทศเดือนมกราคม 2553
http://www.indexpr.moc.go.th/PRICE_PRESENT/ppi/data/standard/index_47.asp?list_month=01&list_year=2553
www.price.moc.go.th

กลุ่มดัชนีราคาผู้ผลิต
สำนักดัชนีเศรษฐกิจการค้า
Tippawan Promrungka
Ministry of Commerce Thailand
Bureau of Trade and Economic Indices (BTEI)
44/100 Nonthaburi 1 Rd., Muang, Nonthaburi 11000
Tel. 0 2507 5810 0 2507 6173
 
ที่มา:
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
เว็บไซต์:
อีเมล์:
ปรับปรุงโดย:
วิไลลักษณ์ ศิริคุม
ปรับปรุงเมื่อ:
3 กุมภาพันธ์ 2553
จำนวนคนอ่าน:
2530

บริการข่าวสาร

ศูนยข้อมูล อุตสาหกรรม

แหล่งฐานข้อมูลต่างๆ สำหรับผู้ประกอบการเพื่อการเชื่อมโยงเครือข่าย