งานวิชาการ

ดัชนี >> ดัชนีราคาผู้ผลิต

ดัชนีราคาผู้ผลิตประจำเดือนมกราคม 2553

ดัชนีราคาผู้ผลิตประจำเดือนมกราคม
http://www.indexpr.moc.go.th/price_present/ppi/data/standard/index_47.asp?list_month=01&list_year=2553&list_region=

Bureau of Trade and Economic Indices
support-btei@moc.go.th
 
ที่มา:
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
เว็บไซต์:
อีเมล์:
ปรับปรุงโดย:
วิไลลักษณ์ ศิริคุม
ปรับปรุงเมื่อ:
8 กุมภาพันธ์ 2553
จำนวนคนอ่าน:
2765

บริการข่าวสาร

ศูนยข้อมูล อุตสาหกรรม

แหล่งฐานข้อมูลต่างๆ สำหรับผู้ประกอบการเพื่อการเชื่อมโยงเครือข่าย