22 เมษายน 2563 ประธานกลุ่มอุตสาหกรรมผู้ผลิตเครื่องมือแพทย์ฯ (นายอดิศร อาภาสุทธิรัตน์) ประธานกิตติมศักดิ์กลุ่มฯ ผู้ผลิตเครื่องมือแพทย์ฯ (นายวินิจ ฤทธิ์ฉิ้ม) ที่ปรึกษากลุ่มฯ ผู้ผลิตเครื่องมือแพทย์ฯ (นายอนันต์ รุ่งพรทวีวัฒน์) และกรรมการกลุ่มฯ ผู้ผลิตเครื่องมือแพทย์ฯ (นายวิโรจน์ ชัยเทอดเกียรติ) ร่วมมอบผลิตภัณฑ์เครื่องอบฆ่าเชื้อ ไฮโดรเจน เพอร์ออกไซด์ จำนวน 25 เครื่อง มูลค่า 50,000,000 บาท ซึ่งสามารถนำมาใช้ฆ่าเชื้อชุด PPE ครั้งละ 20 ชุด และหน้ากาก N95 ครั้งละ 60 ชิ้น ในเวลา 1 ชั่วโมง สนับสนุนโดย บจก.นำวิวัฒน์คอร์ปอเรชั่น และ บจก.เบทเทอร์พร๊อพเพอร์ตีส์ ดีเวลลอปเม้นท์ โดยมีรองนายกรัฐมนตรีและรมว.สาธารณสุข (นายอนุทิน ชาญวีรกูล) พร้อมด้วยผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงสาธารณสุขเป็นผู้รับมอบ ณ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

X
X