15 พฤษภาคม 2563 เวลา 08.30 น. ประธานกลุ่มอุตสาหกรรมผู้ผลิตเครื่องมือแพทย์และสุขภาพ (นายอดิศร อาภาสุทธิรัตน์) ประธานกิตติมศักดิ์กลุ่มอุตสาหกรรมผู้ผลิตเครื่องมือแพทย์ (นายวินิจ ฤทธิ์ฉิ้ม) พร้อมด้วยคณะกรรมการและสมาชิกกลุ่มฯ ร่วมมอบ ผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์ที่ผลิตโดยผู้ประกอบการไทย เพื่อช่วยป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ให้กับโรงพยาบาลศิริราช โดยมี คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล (ศ.ดร.นพ.ประสิทธิ์ วัฒนาภา) และผู้อำนวยการ โรงพยาบาลศิริราช (รศ.นพ.วิศิษฎ์ วามวาณิชย์) เป็นผู้รับมอบ ตึกอำนวยการ โรงพยาบาลศิริราช รายการผลิตภัณฑ์มี ดังนี้

รายการผลิตภัณฑ์มี ดังนี้
1. หุ่นยนต์วัดไข้ 1 ตัว สนับสนุนโดย บจก.ซีที เอเซีย โรโบติกส์
2. เสื้อคลุม Isolation Gown 30 ชุด สนับสนุนโดย บจก.เอ็ชเอ็มซี โปลีเมอส์, บจก. อาร์ซี-ฟิล์ม และ บจก. ทองไทยการทอ
3. น้ำยาฆ่าเชื้อ 24 แกลลอน สนับสนุนโดย บจก. โพสเฮลท์แคร์
4. ถุงมือยางตรวจโรค (100ชิ้น/กล่อง) 200กล่อง สนับสนุนโดย กลุ่มฯ ผู้ผลิตเครื่องมือแพทย์ฯ
5. Face shield 100 ชิ้น สนับสนุนโดย บจก.ซี.ซี.ออโตพาร์ท
6. สเปรย์ล้างมือแอลกอฮอล์ 1,000 ขวด สนับสนุนโดย บจก.ไตรวิวัฒน์ อินเตอร์เทรด และ นายนริศชา ต่อสุทธิ์กนก
7. เจลล้างมือแอลกอฮอล์ 1,000 ขวด สนับสนุนโดย บจก.นำวิวัฒน์การช่าง (1992)
8. ซองบรรจุเวชภัณฑ์ปลอดเชื้อ 8 ม้วนสนับสนุนโดย บจก.เอนซไปร์ อินดัสตรี

X
X