17 พฤศจิกายน 2563 นายธีรพันธุ์ พิมพ์ทอง ประธานกลุ่มอุตสาหกรรมอลูมิเนียม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย นำสมาชิกเยี่ยมชมโรงงาน Anglo Asia ซึ่งเป็นโรงงานที่นำกระป๋องอลูมิเนียมใช้แล้วมาผ่านกระบวนการให้อลูมิเนียมดังกล่าวให้กลับมาเป็นวัตถุดิบ ส่งต่อให้โรงงาน UACJ (Thailand) ผลิตเป็นอลูมิเนียมเเผ่นม้วน และส่งกลับให้โรงงานผลิตกระป๋องต่อไป ถือเป็น Circular economy อย่างเเท้จริง

ทั้งนี้ กลุ่มฯ อลูมิเนียมอยู่ระหว่างศึกษาแนวทางเพื่อใช้เป็นต้นแบบสำหรับอลูมิเนียมที่ใช้ในรถยนต์หรืออุตสาหกรรมก่อสร้าง เพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนตามนโยบายรัฐบาลเเละสภาอุตสาหกรรมเเห่งประเทศไทย

X
X