กลุ่มฯ อลูมิเนียมเยี่ยมชมโรงงานหนุนหลักแนวคิด Circular economy

          วันนี้ (17 พฤศจิกายน 2563) นายธีรพันธุ์ พิมพ์ทอง ประธานกลุ่มอุตสาหกรรมอลูมิเนียม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย นำสมาชิกเยี่ยมชมโรงงาน Anglo Asia ซึ่งเป็นโรงงานที่นำกระป๋องอลูมิเนียม ใช้แล้วมาผ่านกระบวนการให้อลูมิเนียมดังกล่าว ให้กลุบมาเป็นวัตถุดิบ ส่งต่อให้โรงงาน UACJ (Thailand) ผลิตเป็นอลูมิเนียมแผ่นม้วน และส่งกลับให้โรงงานผลิตกระป๋องต่อไป ถือเป็น Circular economy อย่างแท้จริง

X
X