ความร่วมมือระหว่างกลุ่มฯ การจัดการเพื่อสิ่งแวดล้อม และศูนย์ปฏิรูปอุตสาหกรรมสู่อนาคตด้านเทคโนโลยีรีไซเคิลและนวัตกรรมวัตถุดิบ (ITC)

ความร่วมมือระหว่างกลุ่มฯ การจัดการเพื่อสิ่งแวดล้อม และศูนย์ปฏิรูปอุตสาหกรรมสู่อนาคตด้านเทคโนโลยีรีไซเคิลและนวัตกรรมวัตถุดิบ (ITC)

เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2562 กลุ่มฯ การจัดการเพื่อสิ่งแวดล้อม...

Share This
X
X