การจัดซื้อหน้ากากพลาสติก Face Shield เพื่อบริจาคให้บุคลากรทางการแพทย์ และผู้ที่ได้รับความเสี่ยงจากการปฏิบัติหน้าที่

การจัดซื้อหน้ากากพลาสติก Face Shield เพื่อบริจาคให้บุคลากรทางการแพทย์ และผู้ที่ได้รับความเสี่ยงจากการปฏิบัติหน้าที่

          กลุ่มฯ การพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ และสมาคมการพิมพ์ไทย ร่วมออกแบบและจัดทำหน้ากากพลาสติก...

การประชุมสามัญประจำปี 2563 กลุ่มฯ การพิมพ์และบรรจุภัณฑ์

การประชุมสามัญประจำปี 2563 กลุ่มฯ การพิมพ์และบรรจุภัณฑ์

          กลุ่มอุตสาหกรรมการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย...

คุณสุพันธุ์ฯ ประธานส.อ.ท. ให้เกียรติร่วมบรรยายพิเศษในหัวข้อ “เส้นทางสู่ความยั่งยืนของอุตสาหกรรมการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์” ในงานวันการพิมพ์ไทย ประจำปี 2562

คุณสุพันธุ์ฯ ประธานส.อ.ท. ให้เกียรติร่วมบรรยายพิเศษในหัวข้อ “เส้นทางสู่ความยั่งยืนของอุตสาหกรรมการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์” ในงานวันการพิมพ์ไทย ประจำปี 2562

ด้วย สหพันธ์อุตสาหกรรมการพิมพ์ จัดกิจกรรมงานเลี้ยงเพื่อพบปะสังสรรค์ เนื่องในวันการพิมพ์ไทย ปี...

X
X