ด้วย สหพันธ์อุตสาหกรรมการพิมพ์ จัดกิจกรรมงานเลี้ยงเพื่อพบปะสังสรรค์ เนื่องในวันการพิมพ์ไทย ปี...