ข่าวสารและกิจกรรมกลุ่ม

News and activities
“เรือโทพงศ์เทพ นรขำ” ได้รับเลือกดำรงตำแหน่ง ประธานกลุ่มอุตสาหกรรมก๊าซ สมัยที่ 2 (วาระปี 2563 – 2565)

“เรือโทพงศ์เทพ นรขำ” ได้รับเลือกดำรงตำแหน่ง ประธานกลุ่มอุตสาหกรรมก๊าซ สมัยที่ 2 (วาระปี 2563 – 2565)

เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563 ที่ประชุมสามัญประจำปี 2563 ของกลุ่มอุตสาหกรรมก๊าซ...

กลุ่มอุตสาหกรรมก๊าซ ร่วมกับ กลุ่มอุตสาหกรรมเครื่องปรับอากาศและเครื่องทำความเย็น สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และสมาคมก๊าซอุตสาหกรรมสยาม อยู่ระหว่างการผลักดัน แก้ไขปัญหา “แอร์ระเบิด”

กลุ่มอุตสาหกรรมก๊าซ ร่วมกับ กลุ่มอุตสาหกรรมเครื่องปรับอากาศและเครื่องทำความเย็น สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และสมาคมก๊าซอุตสาหกรรมสยาม อยู่ระหว่างการผลักดัน แก้ไขปัญหา “แอร์ระเบิด”

เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2563 กลุ่มฯ เครื่องปรับอากาศฯ , กลุ่มฯ ก๊าซ และสมาคมก๊าซอุตสาหกรรมสยาม...

งานสัมมนา เรื่อง ความรู้เกี่ยวกับการทดสอบท่อบรรจุก๊าซความดันสูงของหน่วยทดสอบภาชนะบรรจุก๊าซ

งานสัมมนา เรื่อง ความรู้เกี่ยวกับการทดสอบท่อบรรจุก๊าซความดันสูงของหน่วยทดสอบภาชนะบรรจุก๊าซ

เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2562 กลุ่มอุตสาหกรรมก๊าซ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ร่วมกับ...

X
X