กิจกรรมการประชุมสัญจร และสันทนาการ เพื่อสร้างสัมพันธภาพที่ดีระหว่างสมาชิกกลุ่มฯ น้ำมันปาล์ม

กิจกรรมการประชุมสัญจร และสันทนาการ เพื่อสร้างสัมพันธภาพที่ดีระหว่างสมาชิกกลุ่มฯ น้ำมันปาล์ม

กลุ่มฯ น้ำมันปาล์ม ได้จัดกิจกรรมสมาชิกสัมพันธ์ ซึ่งเป็นกิจกรรมการประชุมสัญจร และสันทนาการ...

Share This
X
X