“นายศุภชัย จินตนาเลิศ” ดำรงตำแหน่ง ประธานกลุ่มอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม วาระปี 2563 – 2565

“นายศุภชัย จินตนาเลิศ” ดำรงตำแหน่ง ประธานกลุ่มอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม วาระปี 2563 – 2565

นายศุภชัย จินตนาเลิศ กรรมการผู้จัดการ บริษัท สุขสมบูรณ์น้ำมันปาล์ม จำกัด...

กิจกรรมการประชุมสัญจร และสันทนาการ เพื่อสร้างสัมพันธภาพที่ดีระหว่างสมาชิกกลุ่มฯ น้ำมันปาล์ม

กิจกรรมการประชุมสัญจร และสันทนาการ เพื่อสร้างสัมพันธภาพที่ดีระหว่างสมาชิกกลุ่มฯ น้ำมันปาล์ม

กลุ่มฯ น้ำมันปาล์ม ได้จัดกิจกรรมสมาชิกสัมพันธ์ ซึ่งเป็นกิจกรรมการประชุมสัญจร และสันทนาการ...

X
X