นายศุภชัย จินตนาเลิศ กรรมการผู้จัดการ บริษัท สุขสมบูรณ์น้ำมันปาล์ม จำกัด...