กลุ่มอุตสาหกรรมปิโตรเคมี ได้เข้าไปหารือกับเทศบาลตำบลมวกเหล็ก เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์และแนวคิดในการจัดการขยะ

กลุ่มอุตสาหกรรมปิโตรเคมี ได้เข้าไปหารือกับเทศบาลตำบลมวกเหล็ก เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์และแนวคิดในการจัดการขยะ

คณะทำงานสายงานเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) กลุ่มอุตสาหกรรมปิโตรเคมี...

โคเวสโตร มอบ “เครื่องกลั่นน้ำสะอาดด้วยพลังงานแสงอาทิตย์” เพื่อช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นให้แก่โรงเรียนและชุมชนบ้านเต้าปูนหาย จังหวัดระยอง

โคเวสโตร มอบ “เครื่องกลั่นน้ำสะอาดด้วยพลังงานแสงอาทิตย์” เพื่อช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นให้แก่โรงเรียนและชุมชนบ้านเต้าปูนหาย จังหวัดระยอง

        วันที่ 31 มกราคม 2563 บริษัท โคเวสโตร (ประเทศไทย) จำกัด ได้มอบ...

กลุ่มอุตสาหกรรมปิโตรเคมีจัดประชุมสามัญ ประจำปี 2563 และเลือกตั้งคณะกรรมการกลุ่มอุตสาหกรรมปิโตรเคมี วาระปี 2563 – 2565

กลุ่มอุตสาหกรรมปิโตรเคมีจัดประชุมสามัญ ประจำปี 2563 และเลือกตั้งคณะกรรมการกลุ่มอุตสาหกรรมปิโตรเคมี วาระปี 2563 – 2565

เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 ประธานกลุ่มอุตสาหกรรมปิโตรเคมี (นายไพโรจน์ อุทัยทรัพย์)...

กลุ่มอุตสาหกรรมปิโตรเคมี เข้าพบสถาบันปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย หารือความร่วมมือระหว่าง 2 หน่วยงาน

กลุ่มอุตสาหกรรมปิโตรเคมี เข้าพบสถาบันปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย หารือความร่วมมือระหว่าง 2 หน่วยงาน

เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2563 ประธานกลุ่มอุตสาหกรรมปิโตรเคมี (นายไพโรจน์ อุทัยทรัพย์)...

X
X