ความร่วมมือ เครือข่ายนวัตกรรมยางพารา ระหว่างการยางแห่งประเทศไทย สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ และมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ความร่วมมือ เครือข่ายนวัตกรรมยางพารา ระหว่างการยางแห่งประเทศไทย สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ และมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

สนับสนุนการดำเนินงานภายใต้บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ เครือข่ายนวัตกรรมยางพารา...

ติดตามความคืบหน้าการจัดตั้งศูนย์ทดสอบกลาง เพื่อการทดสอบและรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ยางล้อ ตามมาตรฐาน UN-ECE

ติดตามความคืบหน้าการจัดตั้งศูนย์ทดสอบกลาง เพื่อการทดสอบและรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ยางล้อ ตามมาตรฐาน UN-ECE

เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2562 ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (คุณสุพันธุ์ มงคลสุธี)...

Share This
X
X