ลงนามบันทึกความเข้าใจในความร่วมมือทางวิชาการและวิชาชีพ กับ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต และ กลุ่มอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศ

ลงนามบันทึกความเข้าใจในความร่วมมือทางวิชาการและวิชาชีพ กับ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต และ กลุ่มอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศ

28 กุมภาพันธ์ 2563 ประธานกลุ่มอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร (นายสิทธิชัย แดงประเสริฐ) และ...

การประชุมหารือความร่วมมือระหว่างกระทรวงสาธารณสุขและสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

การประชุมหารือความร่วมมือระหว่างกระทรวงสาธารณสุขและสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

16 ธันวาคม 2562 นายสุพันธุ์ มงคลสุธี ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย นายเกรียงไกร เธียรนุกุล...

เข้าพบ นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ในโอกาสแสดงความยินดีและหารือแนวทางความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน

เข้าพบ นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ในโอกาสแสดงความยินดีและหารือแนวทางความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน

9 ตุลาคม 2562 นายสุพันธุ์ มงคลสุธี ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย นายเกรียงไกร เธียรนุกุล...

งานแสดงสินค้าเพื่อสุขภาพและความงาม Beyond Beauty ASEAN Bangkok 2019 ณ อาคาร 9-12 ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี

งานแสดงสินค้าเพื่อสุขภาพและความงาม Beyond Beauty ASEAN Bangkok 2019 ณ อาคาร 9-12 ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี

19 - 21 กันยายน 2562 กลุ่มอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร...

การบรรยายในหัวข้อ “ผลิตภัณฑ์สุขภาพและความงามสู่ e-commerce”

การบรรยายในหัวข้อ “ผลิตภัณฑ์สุขภาพและความงามสู่ e-commerce”

การบรรยายในหัวข้อ “ผลิตภัณฑ์สุขภาพและความงามสู่ e-commerce” ในงานสัมมนา SCB-FTI : Well-Being...

X
X