ข่าวสารและกิจกรรมกลุ่ม

News and activities
กลุ่มฯ ผู้ผลิตเครื่องมือแพทย์ฯ ร่วมมอบผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์ที่ผลิตโดยผู้ประกอบการไทย ช่วยป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19

กลุ่มฯ ผู้ผลิตเครื่องมือแพทย์ฯ ร่วมมอบผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์ที่ผลิตโดยผู้ประกอบการไทย ช่วยป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19

15 พฤษภาคม 2563 เวลา 08.30 น. ประธานกลุ่มอุตสาหกรรมผู้ผลิตเครื่องมือแพทย์และสุขภาพ (นายอดิศร...

กลุ่มฯ ผู้ผลิตเครื่องมือแพทย์ฯ ร่วมมอบผลิตภัณฑ์เครื่องอบฆ่าเชื้อ ไฮโดรเจน เพอร์ออกไซด์ มูลค่า 50 ล้านบาท ให้กับ รองนายกรัฐมนตรีและรมว.สาธารณสุข (นายอนุทิน ชาญวีรกูล)

กลุ่มฯ ผู้ผลิตเครื่องมือแพทย์ฯ ร่วมมอบผลิตภัณฑ์เครื่องอบฆ่าเชื้อ ไฮโดรเจน เพอร์ออกไซด์ มูลค่า 50 ล้านบาท ให้กับ รองนายกรัฐมนตรีและรมว.สาธารณสุข (นายอนุทิน ชาญวีรกูล)

22 เมษายน 2563 ประธานกลุ่มอุตสาหกรรมผู้ผลิตเครื่องมือแพทย์ฯ (นายอดิศร อาภาสุทธิรัตน์)...

กลุ่มอุตสาหกรรมผู้ผลิตเครื่องมือแพทย์และสุขภาพ เข้าพบรองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม หารือแนวทางการดำเนินงานร่วมกับกระทรวงอุตสาหกรรม

กลุ่มอุตสาหกรรมผู้ผลิตเครื่องมือแพทย์และสุขภาพ เข้าพบรองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม หารือแนวทางการดำเนินงานร่วมกับกระทรวงอุตสาหกรรม

       10 มีนาคม 2563 นายอดิศร อาภาสุทธิรัตน์...

Medical Fair Thailand 2019 : 9th International Exhibition on Hospital, Diagnostic, Pharmaceutical, Medical & Rehabilitation Equipment & Supplies

Medical Fair Thailand 2019 : 9th International Exhibition on Hospital, Diagnostic, Pharmaceutical, Medical & Rehabilitation Equipment & Supplies

11 – 13 กันยายน 2562 คณะกรรมการและสมาชิกกลุ่มอุตสาหกรรมผู้ผลิตเครื่องมือแพทย์และสุขภาพ...

กิจกรรมจับคู่ธุรกิจด้านเครื่องมือและอุปกรณ์การแพทย์ Thailand-Fukushima Business Matching 2019

กิจกรรมจับคู่ธุรกิจด้านเครื่องมือและอุปกรณ์การแพทย์ Thailand-Fukushima Business Matching 2019

9 กันยายน 2562 นายวินิจ ฤทธิ์ฉิ้ม ประธานกลุ่มอุตสาหกรรมผู้ผลิตเครื่องมือแพทย์และสุุขภาพ...

โครงการคณะผู้แทนการค้าสินค้าเครื่องมือแพทย์และผลิตภัณฑ์เภสัชภัณฑ์ ร่วมเจรจาการค้าที่ภูมิภาคอาเซียน

โครงการคณะผู้แทนการค้าสินค้าเครื่องมือแพทย์และผลิตภัณฑ์เภสัชภัณฑ์ ร่วมเจรจาการค้าที่ภูมิภาคอาเซียน

5 – 10 สิงหาคม 2562 คณะกรรมการกลุ่มอุตสาหกรรมผู้ผลิตเครื่องมือแพทย์และสุขภาพ...

โครงการสัมมนา “Enhanced Medical Industry Collaboration between Thailand & Taiwan” ภายใต้การจัดงาน Medical Device ASEAN 2019

โครงการสัมมนา “Enhanced Medical Industry Collaboration between Thailand & Taiwan” ภายใต้การจัดงาน Medical Device ASEAN 2019

10 กรกฎาคม 2562 อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์(นพ. โอภาส การย์กวินพงศ์),...

โครงการสัมมนา เรื่อง เตรียมรับมือกับ พ.ร.บ.เครื่องมือแพทย์ฉบับใหม่ ภายใต้งาน SUBCON THAILAND

โครงการสัมมนา เรื่อง เตรียมรับมือกับ พ.ร.บ.เครื่องมือแพทย์ฉบับใหม่ ภายใต้งาน SUBCON THAILAND

10 พฤษภาคม 2562 กลุ่มอุตสาหกรรมผู้ผลิตเครื่องมือแพทย์และสุขภาพ ร่วมกับ...

การลงนามความร่วมมือ ในการจัดตั้งสภาความร่วมมือด้านผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์แห่งประเทศไทย (MPCT) เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2562

การลงนามความร่วมมือ ในการจัดตั้งสภาความร่วมมือด้านผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์แห่งประเทศไทย (MPCT) เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2562

สภาอุตสาหกรรมฯ (กลุ่มฯ ผู้ผลิตเครื่องมือแพทย์และสุขภาพ) ได้ลงนามบันทึกความร่วมมือฯ ร่วมกับ...

X
X