การประชุมสามัญประจำ ปี 2563 และการเลือกตั้งคณะกรรมการกลุ่มอุตสาหกรรมผู้ผลิตไฟฟ้า วาระปี 2563 – 2565

การประชุมสามัญประจำ ปี 2563 และการเลือกตั้งคณะกรรมการกลุ่มอุตสาหกรรมผู้ผลิตไฟฟ้า วาระปี 2563 – 2565

19 กุมภาพันธ์ 2563 กลุ่มอุตสาหกรรมผู้ผลิตไฟฟ้า จัดการประชุมสามัญประจำ ปี 2563...

เอกชนเสนอภาครัฐ ดูแลภาคธุรกิจและอุตสาหกรรมที่จำเป็น เพื่อป้องกันสินค้าขาดแคลนในสถานการณ์วิกฤต COVID-19

เอกชนเสนอภาครัฐ ดูแลภาคธุรกิจและอุตสาหกรรมที่จำเป็น เพื่อป้องกันสินค้าขาดแคลนในสถานการณ์วิกฤต COVID-19

       วันพฤหัสบดีที่ 26 มีนาคม 2563 นายสุพันธุ์ มงคลสุธี ประธานคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน 3...

กลุ่มผู้ผลิตไฟฟ้า เร่งรัดการต่ออายุสัญญาซื้อขายไฟฟ้าของ SPP ที่กำลังจะหมดอายุสัญญากับ กฟผ.

กลุ่มผู้ผลิตไฟฟ้า เร่งรัดการต่ออายุสัญญาซื้อขายไฟฟ้าของ SPP ที่กำลังจะหมดอายุสัญญากับ กฟผ.

กลุ่มอุตสาหกรรมผู้ผลิตไฟฟ้า เร่งรัดการต่ออายุสัญญาซื้อขายไฟฟ้าของ SPP...

X
X