สัมมนาเรื่อง ข้อเสนอแผน AEDP ภาคประชาชน

สัมมนาเรื่อง ข้อเสนอแผน AEDP ภาคประชาชน

☀️ประธานกลุ่มฯ พลังงานหมุนเวียน(คุณสุวิทย์ฯ) จัดสัมมนาเรื่อง ข้อเสนอแผน AEDP ภาคประชาชน ณ...

การประชุมรับฟังความคิดเห็น (ร่าง) หลักเกณฑ์ เงื่อนไขการพิจารณาคัดเลือก ผู้ผลิตไฟฟ้าขนาดเล็กมาก โครงการโรงไฟฟ้าชุมชนเพื่อเศรษฐกิจฐานราก (โครงการ Quick Win)

การประชุมรับฟังความคิดเห็น (ร่าง) หลักเกณฑ์ เงื่อนไขการพิจารณาคัดเลือก ผู้ผลิตไฟฟ้าขนาดเล็กมาก โครงการโรงไฟฟ้าชุมชนเพื่อเศรษฐกิจฐานราก (โครงการ Quick Win)

ผู้แทนกลุ่มฯ ได้เข้าร่วมการประชุมรับฟังความคิดเห็น (ร่าง) หลักเกณฑ์...

กิจกรรมศึกษาดูงาน ณ  สาธารณรัฐประชาชนจีน  ระหว่างวันที่ 10-14 ตุลาคม 2562

กิจกรรมศึกษาดูงาน ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน ระหว่างวันที่ 10-14 ตุลาคม 2562

กลุ่มฯ ได้จัดกิจกรรมศึกษาดูงาน ณ ประเทศจีน ระหว่างวันที่ 10-14 ตุลาคม 2562...

ร่วมเป็นวิทยากรในงานประชุมวิชาการและนิทรรศการนานาชาติ Smart Energy Tranformation Asia 2019 (SETA 2019)

ร่วมเป็นวิทยากรในงานประชุมวิชาการและนิทรรศการนานาชาติ Smart Energy Tranformation Asia 2019 (SETA 2019)

    12 ตุลาคม 2562 คุณอาทิตย์ฯ รองประธานกลุ่มฯ เป็นวิทยากรบรรยายงานสัมมนาภายในการจัดงาน Smart...

สนับสนุนการจัดงานสัมมนาวิชาการประจำปี Energy Symposium 2019 เรื่อง “แผนพลังงานไทย ภายใต้ Disruptive Technology”

สนับสนุนการจัดงานสัมมนาวิชาการประจำปี Energy Symposium 2019 เรื่อง “แผนพลังงานไทย ภายใต้ Disruptive Technology”

2 ตุลาคม 2562 สถาบันพลังงานเพื่ออุตสาหกรรม สภาอุตสาหกรรมฯ จัดงานสัมมนาวิชาการประจำปี Energy...

X
X