ร่วมเป็นวิทยากรในงานประชุมวิชาการและนิทรรศการนานาชาติ Smart Energy Tranformation Asia 2019 (SETA 2019)

    12 ตุลาคม 2562 คุณอาทิตย์ฯ รองประธานกลุ่มฯ เป็นวิทยากรบรรยายงานสัมมนาภายในการจัดงาน Smart...

สนับสนุนการจัดงานสัมมนาวิชาการประจำปี Energy Symposium 2019 เรื่อง “แผนพลังงานไทย ภายใต้ Disruptive Technology”

2 ตุลาคม 2562 สถาบันพลังงานเพื่ออุตสาหกรรม สภาอุตสาหกรรมฯ จัดงานสัมมนาวิชาการประจำปี Energy...

X
X