กล่าวเปิดงานโดย ประธานกลุ่มอุตสาหกรรมพลังงานหมุนเวียน (คุณสุวิทย์ ธรณินทร์พานิช)  ณ  ศูนย์นิทรรศการและการประชุม ไบเทค

กล่าวเปิดงานโดย ประธานกลุ่มอุตสาหกรรมพลังงานหมุนเวียน (คุณสุวิทย์ ธรณินทร์พานิช) ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุม ไบเทค

          23 กันยายน 2563 กลุ่มอุตสาหกรรมพลังงานหมุนเวียน สภาอุตสาหกรรมฯ ร่วมกับ informa...

กองทุนพัฒนาไฟฟ้า 97 (4)  โดย สำนักคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน  และแสดงความยินดีกับ คุณสมโภชน์ อาหุนัย รองประธานกลุ่มฯ

กองทุนพัฒนาไฟฟ้า 97 (4) โดย สำนักคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน และแสดงความยินดีกับ คุณสมโภชน์ อาหุนัย รองประธานกลุ่มฯ

          18 กันยายน 2563 ประชุมกลุ่มฯพลังงานหมุนเวียน พร้อมรับฟังการบรรยายพิเศษ เรื่อง...

จัดเยี่ยมชมและรับฟังบรรยาย เรื่องเรือพลังงานไฟฟ้า MINE Smart Ferry ณ บริษัท ไมน์ โมบิลิตี รีเสิร์ช

จัดเยี่ยมชมและรับฟังบรรยาย เรื่องเรือพลังงานไฟฟ้า MINE Smart Ferry ณ บริษัท ไมน์ โมบิลิตี รีเสิร์ช

          11 กันยายน 2563 กลุ่มฯพลังงานหมุนเวียน ส.อ.ท. จัดเยี่ยมชมและรับฟังบรรยาย...

สัมมนาเรื่อง ข้อเสนอแผน AEDP ภาคประชาชน

สัมมนาเรื่อง ข้อเสนอแผน AEDP ภาคประชาชน

☀️ประธานกลุ่มฯ พลังงานหมุนเวียน(คุณสุวิทย์ฯ) จัดสัมมนาเรื่อง ข้อเสนอแผน AEDP ภาคประชาชน ณ...

การประชุมรับฟังความคิดเห็น (ร่าง) หลักเกณฑ์ เงื่อนไขการพิจารณาคัดเลือก ผู้ผลิตไฟฟ้าขนาดเล็กมาก โครงการโรงไฟฟ้าชุมชนเพื่อเศรษฐกิจฐานราก (โครงการ Quick Win)

การประชุมรับฟังความคิดเห็น (ร่าง) หลักเกณฑ์ เงื่อนไขการพิจารณาคัดเลือก ผู้ผลิตไฟฟ้าขนาดเล็กมาก โครงการโรงไฟฟ้าชุมชนเพื่อเศรษฐกิจฐานราก (โครงการ Quick Win)

ผู้แทนกลุ่มฯ ได้เข้าร่วมการประชุมรับฟังความคิดเห็น (ร่าง) หลักเกณฑ์...

X
X