การประชุมคณะกรรมการกลุ่มอุตสาหกรรมพลังงานหมุนเวียน ครั้งที่ 12 / 2563

การประชุมคณะกรรมการกลุ่มอุตสาหกรรมพลังงานหมุนเวียน ครั้งที่ 12 / 2563

          การประชุมคณะกรรมการกลุ่มอุตสาหกรรมพลังงานหมุนเวียน ครั้งที่ 12 / 2563 วันที่ 18...

ผู้แทนกลุ่มฯ พลังงานหมุนเวียน ร่วมเป็นวิทยากรในงานสัมมนา “รู้ทันพลังงาน เพิ่มโอกาสธุรกิจ”

ผู้แทนกลุ่มฯ พลังงานหมุนเวียน ร่วมเป็นวิทยากรในงานสัมมนา “รู้ทันพลังงาน เพิ่มโอกาสธุรกิจ”

          12 พฤศจิกายน 2563 ผู้แทนกลุ่มฯ พลังงานหมุนเวียน ร่วมเป็นวิทยากรในงานสัมมนา...

คณะผู้บริหารกลุ่มฯ พลังงานหมุนเวียน เข้าพบกับประธานกรรมการกำกับกิจการพลังงาน

คณะผู้บริหารกลุ่มฯ พลังงานหมุนเวียน เข้าพบกับประธานกรรมการกำกับกิจการพลังงาน

          7 ธันวาคม 2563 คณะผู้บริหารกลุ่มฯ พลังงานหมุนเวียน...

กล่าวเปิดงานโดย ประธานกลุ่มอุตสาหกรรมพลังงานหมุนเวียน (คุณสุวิทย์ ธรณินทร์พานิช)  ณ  ศูนย์นิทรรศการและการประชุม ไบเทค

กล่าวเปิดงานโดย ประธานกลุ่มอุตสาหกรรมพลังงานหมุนเวียน (คุณสุวิทย์ ธรณินทร์พานิช) ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุม ไบเทค

          23 กันยายน 2563 กลุ่มอุตสาหกรรมพลังงานหมุนเวียน สภาอุตสาหกรรมฯ ร่วมกับ informa...

X
X