โคเวสโตร มอบ “เครื่องกลั่นน้ำสะอาดด้วยพลังงานแสงอาทิตย์” เพื่อช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นให้แก่โรงเรียนและชุมชนบ้านเต้าปูนหาย จังหวัดระยอง

โคเวสโตร มอบ “เครื่องกลั่นน้ำสะอาดด้วยพลังงานแสงอาทิตย์” เพื่อช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นให้แก่โรงเรียนและชุมชนบ้านเต้าปูนหาย จังหวัดระยอง

        วันที่ 31 มกราคม 2563 บริษัท โคเวสโตร (ประเทศไทย) จำกัด ได้มอบ...

“โครงการความร่วมมือ ภาครัฐ ภาคธุรกิจ ภาคประชาสังคม เพื่อจัดการพลาสติกและขยะอย่าง  ยั่งยืน”  Public Private Partnership for Sustainable Plastic and Waste  Management

“โครงการความร่วมมือ ภาครัฐ ภาคธุรกิจ ภาคประชาสังคม เพื่อจัดการพลาสติกและขยะอย่าง ยั่งยืน” Public Private Partnership for Sustainable Plastic and Waste Management

เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2562 – “คณะอนุกรรมการบริหารจัดการขยะพลาสติก”...

ทีมงาน PPP Plastic ลงพื้นที่ “การแยกขยะ พลาสติกบ้านเพ” และ “ศูนย์การจัดขยะมูล ฝอยรวมแบบครบวงจร-อบจ.ระยอง

ทีมงาน PPP Plastic ลงพื้นที่ “การแยกขยะ พลาสติกบ้านเพ” และ “ศูนย์การจัดขยะมูล ฝอยรวมแบบครบวงจร-อบจ.ระยอง

อบต.บ้านเพเป็น หนึ่งในพื้นที่ต้นแบบโดย มีทีมงานอบต.ที่เข้มแข็ง ตั้งแต่นายกเทศมนตรีและ...

X
X