ประธานกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ เข้าร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนา กสอ. ครบรอบ 78 ปี

ประธานกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ เข้าร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนา กสอ. ครบรอบ 78 ปี

ประธานกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ (คุณองอาจ พงศ์กิจวรสิน) เข้าร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนา กสอ. ครบรอบ...

X
X