การให้สัมภาษณ์เรื่อง การพัฒนาสมุนไพรไทยกับคณาจารย์จากคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

การให้สัมภาษณ์เรื่อง การพัฒนาสมุนไพรไทยกับคณาจารย์จากคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2562 ดร.บังอร เกียรติธนากร ผู้แทนกลุ่มฯ...

การศึกษาดูงานและจับคู่ให้คำปรึกษาร่วมกับนักวิจัยสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.)

การศึกษาดูงานและจับคู่ให้คำปรึกษาร่วมกับนักวิจัยสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.)

เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2562 กลุ่มอุตสาหกรรมสมุนไพร...

การศึกษาดูงานสถาบันวิจัยกัญชาเพื่อการแพทย์ มหาวิทยาลัยรังสิต

การศึกษาดูงานสถาบันวิจัยกัญชาเพื่อการแพทย์ มหาวิทยาลัยรังสิต

วันพฤหัสบดีที่ 12 ธันวาคม 2562ประธานกลุ่มฯ สมุนไพร (ดร.บังอร เกียรติธนากร)...

X
X