? กลุ่มฯ สิ่งทอเข้าร่วมการประชุม“The ASEAN Federation of Textile Industries” (AFTEX) Meeting...