ณ ภัตตาคาร Le Dalat สุขุมวิท 23 ประสานมิตร โดยมีสมาชิกเข้าร่วมประชุมกว่า 30 บริษัท...