เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 กลุ่มฯ หล่อโลหะ ได้ดำเนินการประชุมสามัญประจำปี 2563...