26  กุมภาพันธ์ 2563  กลุ่มอุตสาหกรรมหัตถกรรมสร้างสรรค์ จัดการประชุมสามัญประจำปี...