กิจกรรมกลุ่มฯอลูมิเนียมศึกษาดูงาน บจก.ยูเอซีเจ  และ บจก. โตโยต้า มอเตอร์ คอร์ปอร์เรชั่น ณ ประเทศญี่ปุ่น ระหว่างวันที่ 14-17 ตุลาคม 2562

กิจกรรมกลุ่มฯอลูมิเนียมศึกษาดูงาน บจก.ยูเอซีเจ และ บจก. โตโยต้า มอเตอร์ คอร์ปอร์เรชั่น ณ ประเทศญี่ปุ่น ระหว่างวันที่ 14-17 ตุลาคม 2562

สมาชิกกลุ่มฯอลูมิเนียม ได้เข้าไป ศึกษาดูงาน บจก.ยูเอซีเจ และ บจก. โตโยต้า มอเตอร์...

ประธานฯกลุ่มฯอลูมิเนียม วาระ 61-63 พบกับ ประธานฯกลุ่มฯอลูมิเนียม วาระ 63-65

ประธานฯกลุ่มฯอลูมิเนียม วาระ 61-63 พบกับ ประธานฯกลุ่มฯอลูมิเนียม วาระ 63-65

เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563 ในงาน F.T.I. Chairman Club ครั้งที่ 5 "มรสุมเศรษฐกิจ 2020...

X
X