‘‘อลูมิเนียม ทางเลือกใหม่กับอุตสาหกรรมรักษ์โลก’’ ในงาน 9th Metallurgy Forum

‘‘อลูมิเนียม ทางเลือกใหม่กับอุตสาหกรรมรักษ์โลก’’ ในงาน 9th Metallurgy Forum

          นายธีรพันธุ์ พิมพ์ทอง ประธานกลุ่มอุตสาหกรรมอลูมิเนียม สภาอุตสาหกรรมเเห่งประเทศไทย...

แบบสอบถามข้อมูลวิสัยทัศน์กลุ่มอุตสาหกรรมอลูมิเนียม

แบบสอบถามข้อมูลวิสัยทัศน์กลุ่มอุตสาหกรรม เพื่อใช้เผยแพร่ในกิจกรรม Open House ส.อ.ท....

ประธานกลุ่มฯ อลูมิเนียม มอบน้ำดื่มกระป๋อง ในโครงการ “เพื่อนห่วงใยเพื่อน”

ประธานกลุ่มฯ อลูมิเนียม มอบน้ำดื่มกระป๋อง ในโครงการ “เพื่อนห่วงใยเพื่อน”

          คุณธีรพันธุ์ พิมพ์ทอง ประธานกลุ่มฯ อลูมิเนียม มอบน้ำดื่มกระป๋อง 60 แพ็ค 1,440...

กลุ่มอุตสาหกรรมอลูมิเนียม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย  ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย จ.นครศรีธรรมราช

กลุ่มอุตสาหกรรมอลูมิเนียม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย จ.นครศรีธรรมราช

11 ธันวาคม 2563 ?นายสุรินทร์ สิริชยานนท์ ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช...

X
X