หลักสูตรสำหรับผู้บริหารรุ่นใหม่ “Young Gems Entrepreneur” เรียนรู้ เลียนลัด พลิกมุมมอง สู่ความสำเร็จ ในธุรกิจอัญมณีและเครื่องประดับ

หลักสูตรสำหรับผู้บริหารรุ่นใหม่ “Young Gems Entrepreneur” เรียนรู้ เลียนลัด พลิกมุมมอง สู่ความสำเร็จ ในธุรกิจอัญมณีและเครื่องประดับ

กลุ่มอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับ ร่วมเป็นวิทยากรเข้าร่วมหลักสูตรสำหรับผู้บริหารรุ่นใหม่...

การประชุมหารือแนวทางการส่งเสริมความร่วมมือการส่งเสริมสินค้ากลุ่มอัญมณีและเครื่องประดับและมาตรฐาน ของประเทศไทย

การประชุมหารือแนวทางการส่งเสริมความร่วมมือการส่งเสริมสินค้ากลุ่มอัญมณีและเครื่องประดับและมาตรฐาน ของประเทศไทย

กลุ่มอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับ...

Share This
X
X