กลุ่มฯ อาหาร สภาอุตสาหกรรมฯ ร่วมแสดงความยินดีกับ ท่านพิศาล พงศาพิชณ์ และ คุณหมอพูลลาภ ฉันทวิจิตรวงศ์

กลุ่มฯ อาหาร สภาอุตสาหกรรมฯ ร่วมแสดงความยินดีกับ ท่านพิศาล พงศาพิชณ์ และ คุณหมอพูลลาภ ฉันทวิจิตรวงศ์

          23 ธันวาคม 2563 กลุ่มฯ อาหาร สภาอุตสาหกรรมฯ ร่วมแสดงความยินดีกับ ท่านพิศาล...

ประชุมคณะอนุกรรมการบริหารและกำกับติดตามการพัฒนากำลังคนในสาขาอาชีพที่เป็นความจำเป็นเร่งด่วน ครั้งที่ 1/2563

ประชุมคณะอนุกรรมการบริหารและกำกับติดตามการพัฒนากำลังคนในสาขาอาชีพที่เป็นความจำเป็นเร่งด่วน ครั้งที่ 1/2563

ประชุมคณะอนุกรรมการบริหารและกำกับติดตามการพัฒนากำลังคนในสาขาอาชีพที่เป็นความจำเป็นเร่งด่วน...

ประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนการผลิตและพัฒนากำลังคน สาขาอาชีพอาหาร/เกษตร ครั้งที่ 1/2563

ประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนการผลิตและพัฒนากำลังคน สาขาอาชีพอาหาร/เกษตร ครั้งที่ 1/2563

          ประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนการผลิตและพัฒนากำลังคน สาขาอาชีพอาหาร/เกษตร ครั้งที่ 1/2563...

X
X