พิธีเปิดงาน “Thaifex – Anuga Asia 2020” The Hybrid Edition งานแสดงสินค้าอาหารและเครื่องดื่มระดับโลกแห่งเอเชีย

พิธีเปิดงาน “Thaifex – Anuga Asia 2020” The Hybrid Edition งานแสดงสินค้าอาหารและเครื่องดื่มระดับโลกแห่งเอเชีย

          นายวิศิษฐ์ ลิ้มลือชา ประธานกลุ่มฯ อาหาร ดร.ปิยะนุช มาลากุล ณ อยุธยา เลขาธิการกลุ่มฯ...

เข้าพบ น.ส.จูอะดี  พงศ์มณีรัตน์ เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ(มกอช.)

เข้าพบ น.ส.จูอะดี พงศ์มณีรัตน์ เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ(มกอช.)

          29 กันยายน 2563 ประธานกลุ่มฯ อาหาร(คุณวิศิษฐ์ฯ)...

ประธานกลุ่มอุตสาหกรรมอาหาร (คุณวิศิษฐ์ฯ) เข้าร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนากระทรวงพาณิชย์ ครบรอบ 100 ปี

ประธานกลุ่มอุตสาหกรรมอาหาร (คุณวิศิษฐ์ฯ) เข้าร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนากระทรวงพาณิชย์ ครบรอบ 100 ปี

ประธานกลุ่มอุตสาหกรรมอาหาร (คุณวิศิษฐ์ฯ) เข้าร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนากระทรวงพาณิชย์ ครบรอบ...

การแถลงข่าวร่วม 3 องค์กร (ครั้งที่ 28) เรื่อง สถานการณ์ธุรกิจเกษตรและอาหารในปัจจุบัน และแนวโน้มในอนาคต

การแถลงข่าวร่วม 3 องค์กร (ครั้งที่ 28) เรื่อง สถานการณ์ธุรกิจเกษตรและอาหารในปัจจุบัน และแนวโน้มในอนาคต

      นายวิศิษฐ์  ลิ้มลือชา ประธานกลุ่มอุตสาหกรรมอาหาร สภาอุตสาหกรรมฯ ดร.พจน์ อร่ามวัฒนานนท์...

X
X