กลุ่มอุตสาหกรรมอาหาร มอบผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์ ณ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

กลุ่มอุตสาหกรรมอาหาร มอบผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์ ณ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

          20 เมษายน 2563 กลุ่มอุตสาหกรรมอาหาร สภาอุตสาหกรรมฯ โดยประธานกลุ่มฯ(คุณวิศิษฐ์)...

สถานการณ์ธุรกิจเกษตรและอาหารในปัจจุบัน และแนวโน้มในอนาคต ณ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

สถานการณ์ธุรกิจเกษตรและอาหารในปัจจุบัน และแนวโน้มในอนาคต ณ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

ประธานกลุ่มอุตสาหกรรมอาหาร (นายวิศิษฐ์ ลิ้มลือชา) พร้อมกับนางอนงค์ ไพจิตรประภาภรณ์...

X
X