ข่าวสารและกิจกรรมกลุ่ม

News and activities
ขอเชิญเข้าร่วมงานเสวนาหัวข้อ “เคมี…พระเอกหรือผู้ร้าย” ในวันพฤหัสบดีที่ 3 กันยายน 2563 เวลา 8.00 – 12.30 น.

ขอเชิญเข้าร่วมงานเสวนาหัวข้อ “เคมี…พระเอกหรือผู้ร้าย” ในวันพฤหัสบดีที่ 3 กันยายน 2563 เวลา 8.00 – 12.30 น.

กลุ่มอุตสาหกรรมเคมี สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ได้กำหนดจัดงานเสวนาหัวข้อ...

คณะกรรมการกลุ่มฯ เคมี เข้าพบ ฯพณฯ เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐอินเดียจำประเทศไทย เพื่อแนะนำกลุ่มฯ และหารือแนวทางความร่วมมือ

คณะกรรมการกลุ่มฯ เคมี เข้าพบ ฯพณฯ เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐอินเดียจำประเทศไทย เพื่อแนะนำกลุ่มฯ และหารือแนวทางความร่วมมือ

11 สิงหาคม 2563 เวลา 11.00 น. นายชัยวัฒน์ นิยมการ ประธานกลุ่มอุตสาหกรรมเคมี นายมหาบีร์...

กลุ่มฯ เคมี ส.อ.ท. ร่วมกับ สศอ. และ AMEICC Secretariat เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมคณะทำงานด้านเคมีภายใต้กรอบคณะกรรมการความร่วมมือทางเศรษฐกิจอาเซียน-ญี่ปุ่น

กลุ่มฯ เคมี ส.อ.ท. ร่วมกับ สศอ. และ AMEICC Secretariat เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมคณะทำงานด้านเคมีภายใต้กรอบคณะกรรมการความร่วมมือทางเศรษฐกิจอาเซียน-ญี่ปุ่น

วันพฤหัสบดีที่ 6 สิงหาคม 2563 เวลา 09.00 น. คุณเกรียงไกร เธียรนุกุล (รองประธาน ส.อ.ท.)...

การประชุมสามัญประจำ ปี 2563 และการเลือกตั้งคณะกรรมการกลุ่มอุตสาหกรรมเคมี วาระปี 2563 – 2565

การประชุมสามัญประจำ ปี 2563 และการเลือกตั้งคณะกรรมการกลุ่มอุตสาหกรรมเคมี วาระปี 2563 – 2565

        กลุ่มอุตสาหกรรมเคมี จัดการประชุมสามัญประจำ ปี 2563 และการเลือกตั้งคณะกรรมการกลุ่มฯ...

การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “กรณีศึกษาความปลอดภัย ในอุตสาหกรรมเคมี (Lessons learned from the past in-house accidents and others)”

การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “กรณีศึกษาความปลอดภัย ในอุตสาหกรรมเคมี (Lessons learned from the past in-house accidents and others)”

27 - 28 มกราคม 2563 รองอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม (นายศุภกิจ บุญศิริ) และประธานกลุ่มฯเคมี...

X
X