ข่าวสารจากกลุ่ม

คณะกรรมการกลุ่มฯ เคมี เข้าพบ ฯพณฯ เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐอินเดียจำประเทศไทย เพื่อแนะนำกลุ่มฯ และหารือแนวทางความร่วมมือ

คณะกรรมการกลุ่มฯ เคมี เข้าพบ ฯพณฯ เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐอินเดียจำประเทศไทย เพื่อแนะนำกลุ่มฯ และหารือแนวทางความร่วมมือ

11 สิงหาคม 2563 เวลา 11.00 น. นายชัยวัฒน์ นิยมการ ประธานกลุ่มอุตสาหกรรมเคมี นายมหาบีร์...

กลุ่มฯ เคมี ส.อ.ท. ร่วมกับ สศอ. และ AMEICC Secretariat เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมคณะทำงานด้านเคมีภายใต้กรอบคณะกรรมการความร่วมมือทางเศรษฐกิจอาเซียน-ญี่ปุ่น

กลุ่มฯ เคมี ส.อ.ท. ร่วมกับ สศอ. และ AMEICC Secretariat เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมคณะทำงานด้านเคมีภายใต้กรอบคณะกรรมการความร่วมมือทางเศรษฐกิจอาเซียน-ญี่ปุ่น

วันพฤหัสบดีที่ 6 สิงหาคม 2563 เวลา 09.00 น. คุณเกรียงไกร เธียรนุกุล (รองประธาน ส.อ.ท.)...

การประชุมสามัญประจำ ปี 2563 และการเลือกตั้งคณะกรรมการกลุ่มอุตสาหกรรมเคมี วาระปี 2563 – 2565

การประชุมสามัญประจำ ปี 2563 และการเลือกตั้งคณะกรรมการกลุ่มอุตสาหกรรมเคมี วาระปี 2563 – 2565

        กลุ่มอุตสาหกรรมเคมี จัดการประชุมสามัญประจำ ปี 2563 และการเลือกตั้งคณะกรรมการกลุ่มฯ...

ข่าวสารการบริจาคผลิตภัณฑ์เพื่อช่วยเหลือ COVID-19

บจก. ไลอ้อน (ประเทศไทย) มอบกำลังใจให้บุคลากรทางการแพทย์สู้ภัยโควิด-19 บริจาคเงิน 4.1 ล้าน พร้อมผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดแก่โรงพยาบาล 8 แห่ง

บจก. ไลอ้อน (ประเทศไทย) มอบกำลังใจให้บุคลากรทางการแพทย์สู้ภัยโควิด-19 บริจาคเงิน 4.1 ล้าน พร้อมผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดแก่โรงพยาบาล 8 แห่ง

สถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ที่คาดการณ์ไม่ได้ว่าจะเข้าสู่ภาวะปกติเมื่อใด...

วีนิไทยร่วมต้านภัย โควิด-19 มอบผลิตภัณทางการแพทย์ ให้กับบุคลากรทางการแพทย์และหน่วยงานต่างๆ

วีนิไทยร่วมต้านภัย โควิด-19 มอบผลิตภัณทางการแพทย์ ให้กับบุคลากรทางการแพทย์และหน่วยงานต่างๆ

วีนิไทยร่วมต้านภัย โควิด-19 มอบชุดพีวีซีป้องกันการติดเชื้อสำหรับบุคลากรทางการแพทย์...

บจก. สุรินทร์ออมย่า เคมิคอล (ประเทศไทย) มอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ชุด(PPE) และแอลกอฮอล์ 75% ให้แก่โรงพยาบาล หน่วยงานภาครัฐและเอกชน

บจก. สุรินทร์ออมย่า เคมิคอล (ประเทศไทย) มอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ชุด(PPE) และแอลกอฮอล์ 75% ให้แก่โรงพยาบาล หน่วยงานภาครัฐและเอกชน

บริษัท สุรินทร์ออมย่า เคมิคอล (ประเทศไทย) จำกัด สมาชิกกลุ่มอุตสาหกรรมเคมี สภาอุตสาหกรรม...

X
X