กลุ่มฯเครื่องจักรกลการเกษตร  ร่วมกับ DITP และม.เกษตรฯจัดงานมหกรรมแทรกเตอร์ฯ

กลุ่มฯเครื่องจักรกลการเกษตร ร่วมกับ DITP และม.เกษตรฯจัดงานมหกรรมแทรกเตอร์ฯ

สำคัญ กลุ่มฯเครื่องจักรกลการเกษตร ร่วมกับ DITP และม.เกษตรฯจัดงานมหกรรมแทรกเตอร์ฯ ...

คุณญาณพล ลิมปนะโชคชัย ประธานสภาธุรกิจ ไทย-แอฟริกาใต้ และประธานกลุ่มฯ เครื่องจักรกลการเกษตร สภาอุตสาหกรรมฯ ต้อนรับและร่วมหารือ เอกอัครราชฑูตไทย ณ กรุงดาการ์ สาธารณรัฐเซเนกัล คุณนิพนธ์ เพ็ชรพรประภาส

คุณญาณพล ลิมปนะโชคชัย ประธานสภาธุรกิจ ไทย-แอฟริกาใต้ และประธานกลุ่มฯ เครื่องจักรกลการเกษตร สภาอุตสาหกรรมฯ ต้อนรับและร่วมหารือ เอกอัครราชฑูตไทย ณ กรุงดาการ์ สาธารณรัฐเซเนกัล คุณนิพนธ์ เพ็ชรพรประภาส

วันที่ 28 กย.63 คุณญาณพล ลิมปนะโชคชัย ประธานสภาธุรกิจ ไทย-แอฟริกาใต้ และประธานกลุ่มฯ...

25 กันยายน 2563 ประธานกลุ่มฯเครื่องจักรกลการเกษตร(คุณญาณพลฯ) นำคณะผู้บริหารและสมาชิกกลุ่มฯ  เยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้ คูโบต้า ฟาร์ม บริษัท สยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี

25 กันยายน 2563 ประธานกลุ่มฯเครื่องจักรกลการเกษตร(คุณญาณพลฯ) นำคณะผู้บริหารและสมาชิกกลุ่มฯ เยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้ คูโบต้า ฟาร์ม บริษัท สยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี

?25 กันยายน 2563 ประธานกลุ่มฯเครื่องจักรกลการเกษตร(คุณญาณพลฯ) นำคณะผู้บริหารและสมาชิกกลุ่มฯ...

ขอความอนุเคราะห์ติดโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ “โครงการจัดทำมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมผลิตและแปรรูปเหล็ก”

ขอความอนุเคราะห์ติดโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ “โครงการจัดทำมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมผลิตและแปรรูปเหล็ก”

ด้วยด้วยสถาบันเหล็กและเหล็กกล้าแห่งประเทศไทย ภายใต้อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ...

X
X