ด้วย สถาบันเหล้กฯ ร่วมกับกลุ่มอุตสาหกรรมเครื่องจักรกลและโลหะการ...