สอท.ร่วมรับมอบอุโมงค์ต้นแบบ ทดสอบน้ำยาฆ่าเชื้อไวรัส COVID 19 จากประธานกลุ่มฯ

สอท.ร่วมรับมอบอุโมงค์ต้นแบบ ทดสอบน้ำยาฆ่าเชื้อไวรัส COVID 19 จากประธานกลุ่มฯ

  ประธานสภาอุตสาหกรรมฯ (คุณสุพันธุ์ มงคลสุธี) และรองประธานฯ (คุณเกรียงไกร เธียรนุกุล)...

ขอความอนุเคราะห์ติดโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ “โครงการจัดทำมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมผลิตและแปรรูปเหล็ก”

ขอความอนุเคราะห์ติดโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ “โครงการจัดทำมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพอุตสาหกรรมผลิตและแปรรูปเหล็ก”

ด้วยด้วยสถาบันเหล็กและเหล็กกล้าแห่งประเทศไทย ภายใต้อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิ...

เยี่ยมชมโรงงานของบริษัท พี.พี.เจ. เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

เยี่ยมชมโรงงานของบริษัท พี.พี.เจ. เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

    ด้วย สถาบันเหล้กฯ ร่วมกับกลุ่มอุตสาหกรรมเครื่องจักรกลและโลหะการ...

X
X